Crna Gora: Alarmantno zagadjenje od strane TE Pljevlja

, NVO

Stanje je i ove godine postalo alarmantno i vise nego zabrinjavajuce i zbog toga ponovo trazimo hitnu reakciju nadleznih i uvodjenje vanrednog stanja do resenja problema zagadjenja i prestanka opsanosti po zdravlje gradjana.

Tražimo hitnu izradu i donošenje Akcionog plana postupanja i zaštite stanovništva od aerozagađenja u kriznim situacijama.
Ovih dana zagadjenje vazduha u Pljevljima, kao i prošle godine, obara sve rekorde po zagadjenosti i kolicini labdecih cestica PM 10 u vazduhu.

Dana 19. Novembra 2015 godine, koncentracija ovih opasnih mateija u vazduhu iznosila je preko 560 mg/m3, sto je 1 100 procenata iznad MDK.
Prisutni su i drugi veoma toksični i po zdarvlje ljudi veoma opasni hemijski elementi koji negativno utiču na zdravlje stanovnika Pljevalja.

Niko nije nasao za potrebu da gradjane Pljevalja obavijesti i upozori, da je zagadjenje enorno povecano i da postoji opsanost ozbiljnog narusavanje njighovog zdravlja. Famozni plan kvaliteta vazduha za opstinu Pljevljima koje je donijelo Ministarstvo Odrzivog razvoja i Turizma u februaru 2013 je mrtvo slovo na papiru jer od njegovog donosenja do danas, a danas je 2015 godina, ni jedna mjera iz tog dokumenta nije realizovana.

U tom dokumentu izmedju osatlog stoji:
“Na osnovu Zakona o zaštiti vazduha („Sl. List CG”, broj 25/10) član 21, u zonama gdje koncentracije zagađujućih materija prelaze bilo koju uspostavljenu graničnu ili ciljnu vrijednost, uzimajući u obzir granice tolerancije ukoliko su propisane, Ministarstvo, u saradnji sa Agencijom i organima lokalne uprave na čijoj se teritoriji zona nalazi, donosi plan kvaliteta vazduha, da bi se u što kraćem roku dostigle vrijednosti utvrđene Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha.
Sredstva za izradu i sprovođenje Plana obezbjeđuju se iz državnog budžeta i budžeta jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji zona nalazi. Ukoliko se Planom predviđaju i mjere za smanjivanje emisija iz stacionarnih izvora, te mjere je dužan da finansira i sprovodi zagađivač”.
Zasto se ne primjenjuju ove odredbe Zakona i donesenog dokumenta i zasto se i dalje tolerise probijanje graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha, pogotovo za emisije NOx, PM10, PM2.5 i SOx?

Zastita zdravlja stanovnistva Pljevalja bi trebao i moralo biti prioritet nad svim ostalim prioritetima i predstavljati mjeru u ostvarivanju ciljeva, u prvom redu preventivnog smanjenja broja oboljelih od najtezih bolesti, bez obzira na cijenu kostanja, jer bi trebalo i bilo logicno, da je zdravlje gradjana na prvom mjestu.

Ovakav neodgovoran odnos svih struktura vlasti, prema gradjanima Pljevalja predstavlja školski primjer bezobzirnosti i bahatosti na štetu cijele zajednice.

Krivicu za ovakvo stanje i ovoliko zagadjenje ce zagadjivaci, prvenstveno Rudnik Uglja i TE Pljevlja, koji će krivicu i odgovornost ponovo prebacivati na gradjane, na takozvana individualna lozista i gradske kotlarnice, dok će za sebe i dalje tvrditi da su oni svoje zagadjenje vazduha sveli na EU standard od 50mg/cm3.
Pljevljacima je potpuno svejedno odakle potice ovoliko zagadjenje, ono sto je svakome jasno je to, da je stanje postalo alarmantno i vise nego zabrinjavajuce i zbog toga trazimo hitnu reakciju nadleznih i preduzimanje hitnih mjera koje će rezultirati resenjem problema zagadjenja i prestanka opsanosti po zdravlje gradjana.
Smatrajući da se na ovaj način grubo krše prava građana i da se sa njihovim zdravljem neko godinama kocka, pritom nepotrebno troseci njihov novac na liječenja po raznim zdravstvenim ustanovama, javno pozivamo nadležne da krenu u rešavanje ovih više tehničkih, nego birokratskih problema koji svima nama proizvodi indirektne i vrlo visoke troškove zbog nečijeg očiglednog nemara i bahatosti.

Konacno bi trebao neko da izracuna i obavijesti gradjane, koliko država Crna Gora troši novca poreskih obaveznika na liječenje svojih građana, zbog posledica koje su direktno uzrokovane neodgovornim radom zagadjivača u Pljevljima

izvor: Nvo Breznica

error: Content is protected !!