Crna Gora: Ekološki aktivizam je objednio crnogorske građane i doprinio da se prevaziđu neke podjele

, Vesti

“Građanski ekološki aktivizam je najbolji put da se ljudi ujedine i da definišu svoje prioritete. Crna Gora je danas dio jednog trenda, koji je na Balkanu izrođen iz borbe oko malih hidroelektrana”, reko je Perović

error: Content is protected !!