Crna Gora; Green Home: Hitno obustaviti pripreme za 3D seizmološka istraživanja nafte

, Vesti

Nevladina organizacija Green Home pozvala je danas Vladu da hitno obustavi pripremne operacije za uplovljavanje broda za 3D seizmološka istraživanja i uvede moratorijum na istraživanje nafte i gasa, klasifikujući ga kao visokorizični projekat koji donosi ozbiljne devastacijske posljedice za živi svijet mora, seizmološke rizike, rizike po zdravlje i život građana, kao i ozbiljne degradacije za turizam, kao najvažniju crnogorsku privrednu djelatnost.

U toj NVO tvrde da pogođene lokalne zajednice i dalje nemaju informaciju o tome kakve ih posljedice očekuju po pitanjima rizika od zagađenja mora i indukovanih zemljotresa.

Planiranim istraživanjima potpisuje se smrtna presuda ribarstvu

“Loše organizovane javne rasprave do sada jedva da su bile posjećene, dok informacija u javnim medijima sa obrazloženim posljedicama, predstavljenim od Agencije za ugljovodonike i Ministarstva održivog razvoja i turizma, nema. Planiranim istraživanjima u Baru i Ulcinju koja se najavljuju početkom novembra 2018. potpisuje se i smrtna presuda ribarstvu čije srazmjere se mogu samo nagađati kroz naknade u nekoliko stotina hiljada eura ponuđenih ribarskim društvima, na krajnje netransparentnim sastancima”, navode u Green Home-u.

Objašnjavaju da se tokom seizmičkih istraživanja na moru brod sporo kreće i vuče za sobom uređaj za emitovanje zvučnih impulsa (niz vazdušnih topova).

“3D brodovi imaju višestruke emitere (obično od 4 do 20), dužine od tri do šest kilometara, koje vuku na međusobnom razmaku do 120 metara, što govori o ogromnoj zoni pod uticajem na akvatični svijet i morske ekosisteme. Ove eksplozije zvuka izazvane zvučnim topovima su jačine do 240 decibela, te izazivaju teška oštećenja morskih organizma i dovode do drastičnih migracija ili pomora ribe. Samo jedan zvučni talas dostiže širinu djelovanja u obimu od 60 kilometara, tako da plankton, morski sisari, ribe i druge vrste unutar ovog pojasa, a najbliže izvoru, uginu od oštećenja senzora za vid i orijentaciju, pucanja organa i slično, dok mlađ biva trajno uništena”, upozoravaju u toj NVO.

Ribarima i građanima se zamazuju oči

Kako dodaju, umjesto da posljedice naftnih istraživanja i izgradnje naftnih postrojenja budu naučno sagledane, a naročito njihov uticaj na održivost i razvoj noseće privredne strukture društva i u odnosu na važeće razvojne strategije i međunarodne obaveze, ribarima i građanima se zamazuju oči primjerima iz Grčke Kavale, dok se ne spominje primjer Delte Nigere, Meksičkog zaliva i drugih područja koja su zauvijek devastirana izlivanjima nafte sa platform i naftovoda, čiji kvalitet života građana je ispod svakog nivoa.

“Niti jedan primjer posljedica naftnih akcidenata istraživanja i eksploatacije ugljovodonika posebno u zemljotresima podložnim područjima se nije mogao čuti tokom javnih rasprava. Kontinuirano se ispira svijest građana kroz nekakav paušalno izneseni primjer eksploatacije nafte iz Grčke, te se propušta činjenica o dužini Grčke obale od više od 13.600 kilometara otvorenih mora, poredeći ih sa naših 297 kilometara, na čijem su prostoru koncentrisana sva naša mrjestilišta ribe, turistički objekti, prirodna dobra, marikultura, arheološka podvodna nalazišta, plovni putevi”, ističu u Green Home-u.

Građani, naglašavaju u toj organizaciji, nemaju nikakve garancije da neće doći do izlivanja nafte, uništenja morskog biodiverziteta i obala.

“Crna Gora nema opremu i ljudstvo i nije u stanju da nadzire tankere, naftovode, konvertorska postrojenja, platforme, postrojenja za tretman sirove nafte i drugo. Kako misli kontrolisati rad međunarodnih naftnih korporacija kao što je ENI koja broji više od 400 izliva nafte godišnje i to u obalnom području koje je visokopodložno zemljotresima”, pitaju iz Green Home-a.

Krši se Ustav ekološke države Crne Gore

Vlada, ocjenjuju, potpisivanjem ekocidnih ugovora sa naftnim magnatima i budućim istraživanjima krši Ustav ekološke države Crne Gore, koji garantuje da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i blagovremeno i potpuno obavještavanje o stanju životne sredine, na mogućnost uticaja prilikom odlučivanja o pitanjima od značaja za životnu sredinu i na pravnu zaštitu tih prava.

“Svako je, a posebno država, obavezan da čuva i unapređuje životnu sredinu. Vlada budućim istraživanjima krši brojne međunarodne ugovore, uključujući Pariski sporazum, kroz koji smo se obavezali da postepeno napuštamo korišćenje fosilnih goriva”, poručuju iz NVO Green Home.

Izvor: cdm.me

error: Content is protected !!