Crna Gora: Green Home o gradnji HE Morača i Komarnica, prekršeni transparentnost i javni interes

, NVO

Prijedlog Ministarstva ekonomije za usvajanje informacije o zaključivanju memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i kineske kompanije Norinco o izgradnji hidroelektrane Morača i Komarnica otvoreno krši osnovne postulate transparentnosti i zaštite javnog interesa, ocijenili su u nevladinoj organizaciji Green Home.
U Green Home-u kažu da se u prijedlogu proglašavaju strogo povjerljivim pregovori između strana, predmet i uslovi, a obaveza trajanja povjerljivosti predlaže na period važenja čak dvije godine nakon prestanka predloženog Memoranduma.

U toj organizaciji kažu da Vlada sada tajnim ugovoranjem ignoriše negativne zaključke studija izvedenih ili naručenih od strane nezavisnih institucija o neadekvatnosti i ekonomskoj neisplativosti ovih planova, a koji sada omogućavaju kineskim investitorima da predlože svoja sopstvena tehnička rješenja.

“Samo kada je riječ o četiri hidroelektrane na Morači i vezanim infrastrukturama, uključujući nove puteve, mostove, premiještanje spomenika kulture, zaštite manastira Morača itd. procijenjeni troškovi od strane nezavisnih eksperata dosežu iznos od 250 miliona eura, koji će platiti građani Crne Gore. Uz to je projekat baziran na više od 40 godina starim planovima koji su sačinjeni na osnovu zastarjelih tehničkih, ekoloških i društvenih rešenja”, navedeno je u saopštenju Green Home-a.

Kako dodaju u toj organizaciji, nedovršene ili površne studije, ana¬lize i projekcije taj projekat čine još nejasnijim, dok je ignorisanje mišljenja NVO i eksperata Vlada odlučila riješiti na način zatvaranja javnosti za uslove i predmet ugovaranja.

“Potrošnja 250 miliona eura novca građana na loše osmišljene i sa aspekta seizmologije veoma opasne brane, u cilju izvoza 75 odsto ener-gije, nema ni socijanog ni ekonomskog opravdanja. Još iz nekadašnje javne rasprave i koncesionog akta za dodjelu koncesije za hidrocentrale na Morači je bilo jasno da je projekat ekonomski neisplativ o čemu otvoreno svjedoči propali javni tender iz septembra 2011. godine na kojem se nije pojavio niko od pretkvalifikovanih ponuđača”, ističe se u saopštenju.

U Green Home-u kažu da Crna Gora već proizvodi između 55 i 68 odsto ukupne domaće potrošnje energije od hidroelektrana čime je, dodaju, gotovo ispunila uslove EU da minimum 60 odsto električne energije dolazi iz obnovljivih izvora energije do 2020. godine.

izvor: cdm.me

error: Content is protected !!