Crna Gora: Hidroelektrana na Komarnici koštaće 238 miliona eura

, Vesti

Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje hidroelektrane Komarnica je 237,8 miliona eura, navodi se u Konceptu DUP-a za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici. Ovaj dokument objavilo je Ministarstvo održivog razvoja s ciljem upoznavanja zainteresovane javnosti, a nije stigla nijedna primjedba tokom javne rasprave od 16. maja do 16. juna.

“HE Komarnica se predviđa kao uzvodna stepenica HE Piva. Koristiće hidropotencijal rijeke Komarnice, između akumulacije Piva i zone naselja Šavnik, do kanjona Nevidio, čime kanjon neće biti ugrožen”, navodi se u dokumentu, piše Pobjeda.

HE Komarnica prema idejnom projektu čine brana, mašinska hala, te dovodni i evakuacioni objekti i razvodno postrojenje sa pratećim objektima i infrastrukturom. Procijenjena vrijednost građevinskih radova je 189,39 miliona eura, vrijednost hidro-mašinske opreme 16,9 miliona eura, elektro i elektro-mašinske opreme 31,5 miliona eura, tako da je ukupna vrijednost ove investicije 237,8 miliona eura.

“Brana HE Komarnica se planira na lokaciji Lonci na rijeci Komarnici, 45 kilometara uzvodno od postojeće brane Mratinje (HE Piva). Profil pregradne konstrukcije bi bio smješten u suženom dijelu kanjona, sa kotom normalnog uspora od 811 metara nadmorske”, piše u dokumentu.

Pregradni profil se nalazi u desnoj krivini Komarnice, poluprečnika 440 i dužine 980 metara, na 560 metara nizvodno od početka krivine. Profil je uzak, kanjonskog tipa, širine 30 metara na koti 650 do 140 metara i na 820 metara nadmorske visine. Kaže se da izgradnja HE neće uticati na postojeće naselja i objekte, ali hoće na promjenu predjela kanjona Komarnice, u kome će se formirati vještačko jezero.

“Izgradnja HE Komarnica predviđena je Prostornim planom Crne Gore i Vodoprivrednom osnovom RCG, Strategijom razvoja energetike do 2030. godine i Nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine i nema značajnijih prepreka, jer ne postoje industrijski kapaciteti, saobraćajnice, privredni objekti ili domaćinstva koja bi bila ugrožena, već bi akumulacijom bili potopljeni jedino kanjon i nenaseljeno neplodno područje”, ističe se u dokumentu.

U pogledu uticaja na okolinu, potapa se dio kanjona Komarnice na potezu od brane do Šavnika. Lučnobetonska brana buduće HE treba da bude smještena u uskom V profilu kanjona.

Izvor: cdm.me

error: Content is protected !!