Crna Gora; Klimatske promjene će nas promijeniti

, Vesti

Zaštiti životne sredine svoj doprinos treba da da svaki pojedinac jer svima na planeti osim što su zajednička voda, vazduh i zemlja, zajednički je i nadolazeći problem, klimatske promjene, koje će nas natjerati da se i sami promijenimo, zaključak je panel diskusije koja je održaba u Bijelom Polju.

U Srednjoj stručnoj školi u Bijelom Polju održana je panel diskusija na temu “Ekologija (nije) biologija-održivi razvoj”, koju su realizovali: Preduzetnički centar (Srednja stručna škola), NVO Centar za preduzetništvo i NVO KAN. Ovaj panel je dio projekta “Kultura življenja-klimatske promjene ili promjena svijesti”, koji realizuje Klub kulture sa pomenutim saradnicima i ekološkim sekcijma JU Srednja stručna škola, OŠ “Dušan Korać” i OŠ “Pavle Žižić”.

Na panelu su učestvovali: prof.dr Jasmina Madžgalj i dr Dušan Bugarin, koji su učenicima i profesorima tri bjelopoljske srednje škole govorili o principima održivog razvoja i potrebi svakog pojedinca da da doprinos smanjenju zagađivanja okoline. Učenice srednje stručne škole, Irena Madžgalj i Nikolina Barać su putem prezentacije prisutne uvele u priču o održivom razvoju.

Profesor Dušan Bugarina je pojasnio naslov tribine, podsjećajući da je Ekologija naučna disciplina u okviru biologije koja se bavi životnom sredinom, a da je posljednjih godina došla u žižu interesovanja zato što se zagađenje planete iz godine u godinu približava kritičnoj tački.

“Naučnici upozoravaju da imamo vrlo malo vremena, čak samo nekoliko godina za ozbiljnije smanjenje nivoa zagađenja inače će klmatske promjene biti nepovratne. To, naravno, znači da će biljne i životinjske vrste morati da se adaptiraju na nove uslove živoa, a to opet utiče na budući izgled naše planete”, kazao je Bugarin.

Jasmina Madžgalj je govorila o kulturi ponašanja odnosno na koji je način kultura u sprezi sa zaštitom životne sredine i održivim razvojem.

“Smanjite utrošak vode dok perete zube. Mora li voda teći svo vrijeme pranja. Moramo li potrošiti kubike vode dok peremo auto. Voda je neprocjenjiv resurs kojeg je sve manje na planeti. Govorimo o vodi za piće. Posadite bar dva drveta tokom života. Jedno prosječno drvo proizvodi kiseonika za četiri osobe, sakupi u svojoj krošnji do 40 kg prađine, amortizuje buku. Zašto su važni drvoredi oko puteva. Zbog svega rečenog i još ponečega. Ne bacajte ništa na pogrešna mjesta. Naši potoci su puni smeća, a mi smo ga bacili. A znamo da su bijični potoci najveća opanost tokom kiša. Oni nanose najveću štetu, a čovjek je kriv“, kazala je Madžgalj.

Moderator, Rafet Mulić druženje na pomenutoj temi zaključio je konstatacijom “Zato su nam potrebne ovakve aktivnosti. Da razgovaramo i uvidimo potrebu uključivanja svakog do nivoa pojedinca, jer svima nama na planeti osim što je zajednička voda, vazduh i zemlja, zajednički je i nadolazeći problem klimatske promjene, koje će nas natjerati da se i sami promijenimo“. On je najavio sljedeću aktivnost ekološku akciju “zeleno, volim te zeleno” tokom koje će mladi ekolozi zasaditi dostupan broj sadnica na obrocima brda iznad naselja Lipnica u Džafića brda.

Izvor: rtcg.me

error: Content is protected !!