Crna Gora; Mala hidroelektrana Miolje polje gradiće se u Beranama

, Vesti

Beranska kompanija Benergo, čiji je osnivač Opština Berane, a izvršni direktor Radomir Mihajlović, dobila je koncesiju za gradnju male hidroelektrana Miolje polje na dijelu vodovoda Berane.

Ugovorom o koncesiji, koji bi do sredine mjeseca trebalo da potpiše ministarka ekonomije Dragica Sekulić, Mihajloviću se dozvoljava korišćenje vode sa izvorišta Merića, pišu Dnevne novine.

“Prava i obaveze između države i koncesionara, kao i bliži uslovi finansiranja, istraživanja, projektovanja, izgradnje, korišćenja, održavanja, revitalizacije i predaje mHE Miolje polje utvrdiće se ugovorom o koncesiji. Koncesija se, na osnovu energetske dozvole, daje na 30 godina, uz naknadu od 6,1 odsto od planirane godišnje proizvodnje struje”, navodi se u dokumentu koji je Vlada nedavno usvojila.

Benergo je zahtjev za izdavanje energetske dozvole podnio Ministarstvu ekonomije krajem 2015. godine. Nakon detaljnog pregleda i analize dokumentacije utvrđeno je da su ispunjeni kriterijumi utvrđeni zakonom i pravilnikom. Shodno tome, beranska kompanija je rješenje o izdavanju energetske dozvole dobila 2016. godine.

Benergo će, nakon podnošenja zahtjeva za dobijanje građevinske dozvole, morati da riješi imovinsko-pravne odnose na zemljištu koje je u neposrednoj funkciji realizacije koncesije. Koncesionar treba da osigura i novac za realizaciju ugovora, te da racionalno koristi izgrađene objekte, uz obezbjeđenje ljudi i imovine.

Predviđena je i obaveza dostavljanja bankarskih garancija od kojih se prva, u iznosu od 30.000 eura, podnosi na dan potpisivanja ugovora.

“Najkasnije 15 dana nakon početka druge faze plana, koncesionar je dužan da dostavi novu garanciju za izvršenje radova za prvu godinu u iznosu od 25 odsto vrijednosti planirane investicije”, istaknuto je u Vladinom dokumentu.

Finansiranje i ispunjenje plana realizacije ugovora, uključujući posebno izradu tehničke dokumentacije, pripremne radove, radove na izgradnji, izmještanje puteva, priključenje na elektroenergetski sistem, te održavanje i operativni rad mHE, u cjelosti će obezbijediti Benergo.

Prva faza ugovora, čija će realizacija trajati godinu, odnosi se na izradu tehničke dokumentacije, dok će se objekti buduće mHE graditi dvije godine. Preostalih 27 godina odnose se na rad mHE, nakon čega će preći u državno vlasništvo. Mini-centrala Miolje polje imaće instalisanu snagu do jednog megavata.

Izvor: cdm.me

error: Content is protected !!