Crna Gora; MANS tužio Vladu i CRBC zbog devastacije Tare

, Vesti

MANS je danas u saradnji sa ekološkim nevladinim organizacijama Vrhovnom državnom tužiocu podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu održivog razvoja i turizma, te ekološke i inspekcije za vode, članova komisije za nadzor radova na auto putu i samog izvođača kompanije CRBC.

“Krivična prijava je podnijeta zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, nesavjesno vršili službenu dužnost nadzora, te izazvali zagađenje životne sredine, što je u konačnom rezultiralo devastacijom rijeke Tare. Kao što jer već poznato, nakon što je Istraživački centar objavio snimke, korito rijeke Tare je na dionici nešto dužoj od 5km, u dijelu između Mateševa i Jabuke neprepoznatljivo i degradirano, sa izmještenim rječnim koritom, promjenjene strukture dna i obale sa desetkovanim biodiverzitetom i pejzažom. U krivičnoj prijavi, nadležna odgovorna lica se terete da su, kršenjem propisa i međunarodnih konvencija, protivpravno iskoristili službeni položaj i omogućili izvođaču radova da vršenjem krivičnih djela kojima je devastirano korito rijeke tare pribave sebi korist i nanesu veliku štetu životnoj sredini i prirodnim dobrima”, saopšteno je iz MANS-a.

Nadležne inspekcije i članovi državih komisija za nadzor su predmet krivične prijave jer, kako navode, nijesu vršili službene dužnosti nadzora u skladu sa zakonom, čime su omogućili izvođaču radova da devastira Taru i nanese veliku štetu životnoj sredini i prirodnim dobrima.

“Kršenjem propisa o zaštiti i očuvanju prirodnog dobra rijeke Tare ispuštanjem materija u vodu rijeke Tare i u zemljište i prouzrokovanjem znatne štete u odnosu na kvalitet vode i zemljišta i za životinjski i biljni svijet, počinjeno je teže krivično djelo zagađenje životne sredine. Takođe, omogućavanjem i izvođenjem radova na predmetnoj lokaciji koji radovi su doveli do uništenja i oštećenja životinjskog i biljnog svijeta velikih razmjera i do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme i veliki troškovi, postoji sumnja da su prijavljeni počinili teško krivično djelo oštećenje životne sredine”, ističu u ovoj NVO.

Na kraju, izvođenjem radova na predmetnoj lokaciji uništena je rijeka Tara kao zaštićeno prirodno dobro, što je takođe obuhvaćeno ovom krivičnom prijavom.

“Očekujemo da nadležni organi, u prvom redu Vrhovno državno tužilaštvo utvrdi odgovornost za devastaciju rijeke Tare kako bi se što prije počelo sa saniranje postojećeg stanja i spriječila dalja devastacija na ovoj i drugim lokacijama na kojima se gradi autoput”, zaključuju u MANS-u.

Izvor: cdm.me

error: Content is protected !!