Crna Gora: Na Krnovu kreće gradnja 30 vjetrenjača vrijednih 120 miliona eura

, Investitori

Na Krnovu će se uskoro početi gradnja 30 vjetrogeneratora ukupne snage 72 MW. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije vjetroelektrane Krnovo je oko 160 GWh. Izgradnju vjetrenjača će većim dijelom finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj.

Nakon izgradnje, vjetroelektrana će biti priključena direktno na lokalnu elektroenergetsku mrežu.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, je prošle godine, izdalo je građevinsku dozvolu kompaniji “Krnovo Green Energy”, za gradnju vjetrogenaratora na Krnovu vrijednih 120 miliona eura. Građevinskom dozvolom je obuhvaćena izgradnja dvije trafostanice na Brezni i Krnovu, pristupnih dalekovoda, sistema vjetrenjača i zgrade održavanja.

Vjetrogeneratore, prve te vrste u Crnoj Gori, gradiće francuski investitor „Akuo Energy“, a rok je dvije godine.

Sva rješenja o eksproprijaciji nepokretnosti neophodnih za izgradnju vjetroelektrana su pravosnažna i upisana u katastar nepokretnosti, a prethodni vlasnici nijesu osporili ovaj postupak, pa se ne postavlja se pitanje namjene tih nepokretnosti ni od jedne strane. Pokrenuti sporovi se odnose isključivo na procijenu vrijednost pomenutih nepokretnosti, a ne na njihovu namjenu.

Ugovorom se državno zemljište se daje u zakup na period od 20 godina, sa mogućnošću produženja do maksimalno 5 godina.

Šta piše u Ugovoru: Za prvih 12 godina rada vjetroelektrane otkupna cijena električne energije proizvedene u vjetroelektrani je zagarantovana i ne može biti manja od 95,99 €/MWh.

Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo (opštine Nikšić, Šavnik i Plužine) zaključen je 5. avgusta 2010. godine sa konzorcijumom „MHI-IVICOM Consulting GmbH“ čiji su članovi bili “Mitsubishi Heavy Industries” iz Japana i “Ivicom Consulting” GmbH iz Austrije. Period zakupa je 20 godina, sa mogućnošću produženja do maksimalno 5 godina. Nedugo zatim, konzorcijum se obratio Ministarstvu ekonomije sa zahtjevom da umjesto kompanije „Mitsubishi Heavy Industries“, francuska kompanija „Akuo Energy“, pristupi konzorcijumu kao novi lider konzorcijuma, nakon čega je Ministarstvo ekonomije 24. septembra 2012. godine zaključilo da kompanija „Akuo Energy“ zadovoljava uslove iz Tenderske dokumentacije i da može zamijeniti kompaniju „Mitsubishi Heavy Industries“ u konzorcijumu.

Idejni projekat krnovske vjetroelektrane uradio je zagrebački stručnjak Dinko Čondić.

Izvor; analitika

error: Content is protected !!