Crna Gora: Pepeo ne može na Maljevac

, Vesti

Agencije za zaštitu žovotne sredine donela je rešenje kojim je odbijen zahtev Elektroprivrede za davanje saglasnosti na Elaborat procene uticaja na životnu sredinu za nastavak odlaganja pepela i šljake na deponiju Maljevac.
Rešenje je doneto 26. septembra, samo dva dana pre nego što je potpisan Ugovor o gradnji bloka 2. Termoelektrane Pljevlja sa češkom “Škoda Prahom”.

– U sprovedenom postupku utvrđeno je da Elaborat procene uticaja na životnu sredinu za nastavak odlaganja pepela i šljake na deponiju “Maljevac”, opština Pljevlja, nije urađen u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, kao ni sa primedbama Komisije za ocenu elaborata – navodi se u obaveštenju Agencije za zaštitu životne sredine.

Rešenje je obavezalo nosioca projekta da ne može nastaviti odlaganje pepela i šljake na deponiju “Maljevac” bez saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine.

Protiv ovog rešenja Elektroprivreda se može žaliti Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana.

Prema rečima premijera, 20 miliona biće namenjeno toplifikaciji Pljevalja, a 50 miliona ekološkoj sanaciji postojećeg bloka termoelektrane, koja će se izvršiti nakon izgradnje novog bloka. Nije kazao na koje će projekte otići ostatak od 100 miliona evra.

Nevladina organizacija “Grin hom” je prilikom dostavljanja primedaba na Elaborat procene uticaja pomenute deponije saopštila da je apsurdno vršiti procenu uticaja deponovanja na Maljevcu.
Predsednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović govoreći nedavno na Akademiji povodom Dana rudara kazao je da pored investicije u drugi blok Termoelektrane Pljevlja od 324,5 miliona evra biće uloženo dodatnih 200 miliona za ekološku sanaciju i zaštitu životne sredine.

On je tom prilikom kazao da je 20 miliona evra namenjeno za sanaciju postojeće deponije pepela i šljake “Maljevac”, a 25 miliona evra za gradnju nove deponije.

izvor: novosti.rs

error: Content is protected !!