Crna Gora: Poboljšana ponuda za drugi blok TE „Pljevlja” za 10 miliona evra

, Vesti

Pregovarački tim Vlade Crne Gore uspeo je da tehničke parametre projekta drugog bloka TE ,,Pljevlja” poboljša za više od 10 miliona evra u odnosu na prvobitnu verziju. I pored toga očekuje se dodatno umanjenje početne cene od 338,5 miliona evra, koliko je za gradnju ponudila ,,Škoda Praha”.
U intervjuu „Pobjedi” ministar ekonomije Vladimir Kavarić rekao je da pregovarački tim usaglašava finansijsko-tehničko-pravne uslove projekta i dodao:
– Verujem da ćemo uskoro imati i jasan stav po tom pitanju, koji će biti dostavljen crnogorskoj Vladi kao akcionaru na odlučivanje u organima kompanije. Projekat bloka dva TE ,,Pljevlja” je od strateškog značaja za Crnu Goru i njen elektroenergetski sistem. Brojni su njegovi benefiti od ekonomske isplativosti, preko rešavanja pitanja toplifikacije Pljevalja, poboljšanja stabilnosti održivosti elektroenergetskog sistema Crne Gore. Izgradnjom bi se ispunile sve obaveze iz Sporazuma o energetskoj zajednici, čiji je Crna Gora potpisnik. Ne treba zaboraviti ni značaj ovakvog projekta za Pljevlja, prije svega sa stanovišta potencijala koju ova opština ima u rezervama uglja, kao i broja zaposlenih u TE i Rudniku, uz reprolanac koji prati ovakve industrije. Dakle, sa svih aspekata blok dva ima prednosti, posebno ako se ima u vidu da ako ne bude drugog bloka, onda nema stabilnog sistema i izvora električne energije.
Kada je reč o dinamici projekta, Elektroprivreda je ranije usaglasila ugovor o izvođenju projekta izgradnje drugog bloka TE “Pljevlja” sa kompanijom ,,Škoda”, a prije nekoliko dana Skupština akcionara potvrdila spremnost EPCG da izda korporativnu garanciju. Svi procesi koji prethode početku gradnje ulaze u finalnu fazu.

error: Content is protected !!