Crna Gora: Rizik od deponije Rudnia olova i cinka Šuplja stijena

, NVO

Iako je najavljeno da će u saniranje dvije deponije industrijskog otpada biti uloženo deset miliona eura, od pomenutog posla, po svemu sudeći, nema ništa. U takvim okolnostima deponija pepela i šljake Maljevac za potrebe Termoelektrane, kao i deponija jalovine u naselju Gradac i dalje ostaju crne ekološke tačke grada pod Golubinjom, ali i države. Izvršni direktor NVO „Breznica“ Milorad Mitrović ističe da je potpuno nerazumljivo ponašanje predstavnika Vlade Crne Gore, jer je sredstva za ovu namjenu trebalo da budu obezbijeđena od kredita u iznosu od pedeset miliona eura preko Evropske banke za razvoj.
-Prije dvije godine je rečeno da su sredstva obezbijeđena i da će se za sanaciju ove dvije deponije utrošiti po pet miliona eura. Nažalost, to obećanje nije realizovano, kaže Mitrović i pojašnjava da je preprošle godine rečeno da će posao biti završen prošlegodine, a prošle da će to biti ove godine, a da na kraju ništa nije preduzeto.
Mitrović navodi da je i ova građevinska sezona prošla i da će vjerovatno novo obećanje prebaciti za narednu godinu. On upozorava da su ove dvije deponije odavno toliko kritične da prosto ne razumije kako je moguće da se radovi na sanaciji odlažu.
-Na deponiju Maljevac već godinama se nedozvoljeno odlažu pepeo i šljaka. Ova deponija je nekad bila u uvali, a sad je postala brdo. Nadvisila je okolna sela i s nje se u toku ljeta na sve strane raznosi prašina, kaže Mitrović i upozorava da ova deponija mora biti što prije zatvorena i sanirana, jer negativno utiče na zdravlje ljudi.
Kad je u pitanju deponija u naselju Gradac, Mitrović ističe da ona u ljetnjim mjesecima truje pomenuto naselje prašinom koju vjetar raznosi, a da u vrijeme padavina uništava živi svijet u rijeci Ćehotini. Ova deponija je i najbolji spomenik priči da se iz pljevaljske opštine samo izvlači dobit, a da se Pljevljacima ostavlja samo jalovina rude i prašina.
-Rudnik olova i cinka „Šuplja stijena“ zvanično je zatvoren 2004. godine. Prošlo je više od deset godina, a niko nije ništa uradio da se ova deponija sanira. Imamo situaciju da se Vlada Crne Gore samo brine o tome kako iz pljevaljske opštine da izvuče dobit, kazao je Mitrović i podsjetio da Rudnik olova i cinka „Šuplja stijena“ opet radi i da je pitanje koliko će novih deponija nastati po završetku eksploatacije rude.
Mitrović kaže da trenutno postoje dvije nove deponije u neposrednoj blizini naselja Šula i da je na tom području izazvano više ekoloških incidenata. U prvom redu posječene su velike površine šuma za formiranje deponije jalovišta, a nije ništa urađeno da pomenuto naselje bude zaštićeno od prašine koja dolazi s rudničkih kopova i deponija.
-Na kraju ćemo imati istu situaciju kao u Gradcu. Ostaće nesanirane deponije, a kapital će završiti mnogo daleko od Pljevalja. Pritom niko neće voditi računa ni o tome koliko je ljudi u pljevaljskoj opštini oboljelo od kancera, kao što ne vode računa ni danas kada se izbjegava sanacija deponija Maljevac i Gradac, kazao je Mitrović.
Priča o sanaciji pomenutih deponija stara je više godina. Posebno se odavno priča o sanaciji deponije u Gradcu, a svojevremeno je tadašnji ministar Predrag Nenezić najavljivao radove za proljeće 2009. godine. Od tada do danas ništa nije preduzeto na realizaciji ovog posla, uprkos tvrdnji da je spremna projektna dokumentacija.
B. Je.
Niko ne dolazi

-Što se tiče radova na terenu, od toga zasad nema ništa. U Gradac niko nije dolazio da bi najavio sanaciju deponije u toku ove godine, kazao je predsjednik MZ Gradac Vojo Vraneš.

Priča pala u zaborav

Lokalni funkcioneri, u prvom redu iz redova DPS-a, kad govore o projektima koji će se navodno realizovati u 2016. godini ne spominju sanaciju deponija. Naode da će Vlada graditi vrtić u naselju Guke, starački dom ili neki drugi objekat, dok je sanacija deponija pala u zaborav. Kad im novinari upute pitanje na tu temu, odgovor se svodi na to da taj dio posla nije u njihovoj nadležnosti.

 

izvor: dan.co.me

error: Content is protected !!