Crna Gora; Suštinski uslovi za poglavlje 27 nijesu ispunjeni

, Vesti

Formalni uslovi za otvaranje poglavlja 27 Životna sredina i klimatske promjene ispunjeni su, ali suštinski značajan pomak nije ostvaren, ocijenjeno je iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica .

Jovana Janjušević iz CZIP kazala je da su mišljenja o tome da li je Crna Gora spremna za otvaranje poglavlja 27 podijeljena.

„Ono što je već sada javna tajna jeste informacija da će to poglavlje biti otvoreno u decembru ove godine. Isto tako je poznato i da će resorno Ministarstvo ispunjavanje jednog jedinog i vrlo tehničkog mjerila ocjeniti kao vanserijski uspjeh“, kazala je Janjušević agenciji MINA.

Prema njenim riječima, za otvaranje ovog, kako je u javnosti poznato, najkompleksnijeg poglavlja, kao početno mjerilo postavljena je izrada dokumenta i akcionog plana koji će detaljnije razraditi kako pristupiti harmonizaciji pa samim tim i valjanoj implementaciji propisa.

Strogo formalno posmatrano, rekla je ona, dokument je donešen, uz veliku tehničku, stručnu i finansijsku pomoć Evropske unije, pa je za očekivati i da se poglavlje formalno i otvori.

„Međutim u suštinskom smislu značajan pomak osim izrade jednog dokumenta, koji se i ne implementira najrevnosnije, nije ostvaren. Pored toga resorno ministarstvo se već duže vremena oglušuje o zapažanje i apela za uvošenje hitnih mjera prije svega zaštite Ulcinjske solane, a potom i očuvanja biodiverzitet Skadarskog jezera u vezi sa spornim projektom „Porto Skadar Lake“ kome će se uskoro pridružiti i „komšijski“ projekat poznat kao „White village“, ocijenila je Janjušević.

Upitana u kojoj mjeri će pitanje zaštite Solane biti prepreka na putu pregovora u ovom poglavlju, Janjušević je odgovorila da je ono svakako mjerilo odgovornosti države u pogledu efikasne zaštite globalno važnih staništa.

„O pomaku bismo mogli govoriti onog trenutka kada se ispuni toliko puta ponovljeno obećanje o zaštiti Solane. Postaje simptomatično koliko različitih i novih argumenata Ministarstvo može pronaći za ponovni izostanak zaštite“, navela je Janjušević.

Kako je kazala, u zaključcima sa 4. međunarodne konferencije za zaštitu Ulcinjske solane, rok za predaju studije zaštite opštini Ulcinj bio je polovina maja.

„To je rok koji je samo Ministarstvo predložilo obzirom da su tvrdili da ne postoji nikakva prepreka za zaštitu lokaliteta. Šta se u međuvremenu desilo i zašto se još uvjek čeka nama nije poznato ali je evidentno da do zaštite neće doći ni ove godine“, kazala je Janjušević.

Prema mišljenju Janjušević, kada je riječ o zaštiti prirode, što je i fokus CZIP-a, i kadrovskim kapacitetima oni su jako ograničeni.

„Naime za oblast u kojoj bi danonoćno trebalo da radi minimum pet stručnih ljudi, u praksi je u dužem vremenskom perodu taj sektor bio u blokadi. Ova situacija je u međuvremenu unapređena, pa u direkciji za zaštitu prirode imamo dva službenika, a postoje indicije da će sektor momentom otvaranja poglavlja dobiti i značajno pojačanje“, pojasnila je Janjušević.

Ipak, smatra ona, ni takva situacija neće moći da odgovori na sve izazove koje otvaranje poglavlja nosi sa sobom.

„Ovoga puta će se od nas očekivati puno više od zadovoljavanja pukih formalnosti u vidu izrade i usvajanja strategija i akcionih planova“, poručila je Janjušević.

Upitana da je nevladin sektor uključen u mjeri u kojoj zaslužuje u bavljenje tim poglavljem, Janjušević je odgovorila da je Koalicija 27, koja je okupljena sa ciljem praćenja monitoringa Poglavlja 27 prema riječima resornog Ministarstva dobrodošla.

„Ali to je isključivo kroz našu inicijativu. Bio bi priličan šok doživjeti jednom da ministarstvo samo inicira saradnju i uloži napor da uključi civilni sektor i pomogne razumjevanje procesa jer u praksi ipak nismo svi u jednakoj mjeri na visini zadatka“, navela je Janjušević.

Kako je dodala, i pored deklarativno upućene saradnje, suštinski nije bilo adekvatnog odgovora koji je bio očekivan u vezi sa donošenjem Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa u oblasti životne sredine.

„Naime putem ove analize trebalo je definisati oblasti u kojima je rad civilnog sektora dobrodošao. Obzirom da je takva analiza izostala možemo zaključiti da je saradnja poželjna samo pred kamerama nipošto kad se iste ugase“, poručila je Janjušević.

Ona je napomenula da je u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija resorno ministarstvo bilo u obavezi da pripremi Sektorsku analizu za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima iz svoje nadležnosti.

Kako je dodala, Ministarstvo je bilo u obavezi i da sprovede konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju njenog finalizovanja.

Izvor: mina.news

error: Content is protected !!