Crna Gora: Usaglašavanje ili zatvaranje – Kako zemlje Zapadnog Balkana krše regulativu o zagađenju vazduha

, Vesti

Opt-out

Crna Gora je jedina zemlja Zapadnog Balkana, osim Albanije, koja nema velika postrojenja na sagorevanje i ona bi mogla biti usklađena sa zahtevima LCPD u bliskoj budućnosti.

Termoelektrana na lignit Pljevlja, snage 225 Mwe, ima samo jedan blok, koji ne može biti predmet Nacionalnog plana za smanjenje emisije, tako da su opcije bile zatvaranje postrojenja do kraja 2017. godine ili ograničenje radnog veka (opt-out).

S obzirom da je elektrana u 2018. godini proizvela nešto manje od 40 odsto ukupne električne energije, zatvaranje nije razmatrano. Usaglašavanje je trebalo biti prioritet, ali Vlada i EPCG su izgubili nekoliko godina koncentrišući se na izgradnju sada otkazane TE Pljevalja 2.

Zbog toga je izabrana opcija „opt-out“ prema kojoj bi Pljevlja mogla da radi ukupno 20.000 sati između 1. januara 2018. i 31. decembra 2023. godine. Da bi nastavila sa radom posle ovog roka, mora se usaglasti sa graničnim vrednostima emisija za nova postrojenja.

Kada je finansiranje za Pljevlja 2 odbijeno i ugovor sa češkom Škoda Praha poništen, ubrzane su pripreme za rehabilitaciju Pljevlja 1, a tender za dizajn projekta objavljen je početkom 2018. godine.

U martu 2018. godine, Agencija za zaštitu životne sredine konačno je izdala integrisanu dozvolu za životnu sredinu za Pljevlja 1, koja je predviđa usklađivanje sa 2017 LCP BREF standardima do 2023 . godine. TE Pljevlja je prvo postojeće postrojenje u regionu od koga se to zahteva.

Kontinuirano praćenje emisija

Elektrana Pljevlja ima instaliranu opremu za kontinuirano merenje ali ova oprema ne funkcioniše pravilno, pa se ne koristi za izveštavanje o emisijama.

Emisije u 2018. godini

Retrofit ili zatvaranje postrojenja je hitno, jer je elektrana proizvela, prema procenama, 64.475 tona SO2 u 2018. godini – više od nekih većih postrojenja kao što su Bitolj i Tuzla, i 2,5 puta više od emisija iz 2016. godine (25.459 tona).

Emisije NOx za 2018. godinu, 7.786 tona, su među višim u regionu, skoro kao u TE Kostolac B, iako je ta elektrana tri puta veća.

Tekuće investicije

TE Pljevlja je u 2018. godini potrošila 7.081 od svojih 20.000 radnih sati.  Planirani su radovi na postavljanju opreme za odsumporavanje i de-NOx i poboljšanju rada elektrostatičkog filtera. U julu 2019. godine raspisan je tender za izvođača radova na projektu.

Oko tendera postoje kontraverze, jer je odabrana ponuda konzorcijuma koji čine: kineski Dongfang, za čije osoblje se sumnja da je prihvatalo mita od dobavljača; BB Solar, u vlasništvu sina predsednika Crne Gore; Bemak, još jedna dobro povezana kompanija koja često dobija vladine ugovore; i Permonte.

Izvor: seenews.com

error: Content is protected !!