Crna Gora: Vlada da objavi uslove saradnje sa A2A

, NVO

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je Vladu Crne Gore da javno objavi uslove pod kojima je dogovoren nastavak saradnje sa kompanijom A2A u državnoj Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) kako bi se vidjelo da li je italijanskom partneru na teret crnogorskih potrošača obećano povećanje cijene struje u narednom periodu.

“Crnogorski potrošači su prethodnih godina već papreno plaćali Vladine tajne dilove sa A2A, od kojih je pojedinačno najveću korist imala Prva banka, koja je u većinskom vlasništvu premijerovog brata Aca Đukanovića, jer ta banka godinama održava likvidnost zahvaljujući desetinama miliona eura koji EPCG drži u njoj, umjesto da ih uloži u modernizaciju propale distributivne mreže. Vlada je juče usvojila Informaciju o rezultatima pregovora između Države Crne Gore i A2A s Predlogom uslova saradnje i Predlogom aneksa privremenog sporazuma, ali ih nije objavila na svom sajtu. MANS je danas po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva ekonomije i EPCG zatražio da nam dostave kompletnu dokumentaciju o kojoj se Vlada juče izjasnila”, navodi se u saopštenju.

Kako podsjećaju, Vlada više od godinu dana, isključivo iza zatvorenih vrata, pregovarala sa italijanskim partnerom o produženju ugovora i time je po ko zna koji put demonstrirala krajnje neodgovoran odnos prema crnogorskim građanima, koji imaju nesporan interes da znaju šta je dogovoreno sa A2A, posebno kada se ima u vidu da su im poslednjih godina znatno uvećani računi za struju, dok sa druge strane italijanska kompanija nije ispunila uslove iz prvog upravljačkog ugovora.

“Tako A2A nije realizovala ključne indikatore koji se odnose na ostvarenje odgovarajućeg profita i smanjenja nivoa tehničkih gubitaka u distributivnoj mreži, dok je njihovo poslovanje istovremeno bilo obilježeno ozbiljnim sumnjama da su novac iz EPCG izvlačili preko ugovora o konsultantskim uslugama sa povezanom kompanijom u Italiji. Vlada je u jučerašnjem šturom saopštenju navela da je „Uslovima saradnje precizno definisana obaveza, dinamika i finansijski okvir za izgradnju drugog bloka Termoelektrane (TE) Pljevlja, kao najznačajnijeg projekta u oblasti proizvodnje električne energije u Crnoj Gori“. U vezi sa tim prosto je neshvatljivo istrajavanje Vlade na projektu drugog bloka, koji bi, u slučaju realizacije, mogao postati jedan od najkontroverznijih i najštetnijih energetskih projekata u zemlji”, poručuju iz MANS-a.

Kako dodaju, ne samo da su čak i zvanični podaci pokazali da za rad drugog bloka ima dovoljno ekonomski isplativog uglja samo za 20 godina, umjesto za 40 godina koliko je potrebno da se investicija isplati, već bi građani godinama finansirali projekat kroz uvećane račune za struju, ali i kroz dodatne budžetske izdatke, poput uvećanih troškova liječenja oboljelih ili zaštite životne sredine.

“Takođe, otvorena je bojazan da će državna pomoć biti izdvajana i za pljevaljski Rudnik uglja, koji je u većinski privatnom vlasništvu, budući da ta kompanija ima ogromne dugove i iz sopstvenih sredstava ne može obezbijediti novac za otvaranje novih rudokopa potrebnih za rad drugog bloka. S tim u vezi, indikativno je da se novim zakonom o energetici eksploatacija uglja za potrebe proizvodnje električne energije proglašava djelatnošću od javnog interesa čime se direktno otvara prostor za dodjelu državne pomoći pljevaljskoj kompaniji.

izvor: m.cdm.me

error: Content is protected !!