Crna Gora; Za zdraviju TE Pljevlja 60 miliona eura

, Vesti

Elektroprivreda će za eksproprijaciju nepokretnosti u blizini deponije na Maljevcu izdvojiti od tri do pet miliona eura.

U rekonstrukciju prvog bloka Termoelektrane Pljevlja, uključujući i rekultivaciju deponije pepela i šljake na Maljevcu, Elektroprivreda u naredne četiri godine izdvojiće oko 60 miliona eura.

To je rekao Ivan Mrvaljević iz EPCG na tribini koju je juče u pljevaljskom hotelu Franca organizovala NVO Grin Hom na temu “Pljevlja nakon sanacije prvog bloka Termoelektrane i realizacije energetskih infrastrukturnih projekata”.

Mrvaljević je kazao da bi TE Pljevlja u sadašnjem stanju mogla da radi do 2023. godine uz ograničenje da u tom periodu radi ukupno 20.000 sati što je skoro dvaput manje nego sada.

On je kazao da projekat ekološke rekonstrukcije TE podrazumijeva izgradnju sistema za odsumporavanje, sistema za redukciju oksida azota, izgradnju modernog sistema otpadnih voda i unapređenje rada postojećeg elektrofilterskog postrojenja.

Tvrdi da će nakon završene rekonstrukcije pjevaljski blok moći da radi najmanje još 20 godina u skladu sa novim direktivama graničnih vrijednosti emisije štetnih materija.

On je kazao i da je pripremi nacrt Novog zakona o industrijskim emisijama, kao i da nova direktiva nalaže da granične vrijednosti sumpor-dioksida umjesto 150 budu 135 mikrograma po metru kubnom, azotnih oksida 175 mikrograma po metru kubnom i čestica prašine 10 mikrograma po metru kubnom.

Projekat rekultivacije deponije na Maljevcu na koju se odlaže pepeo i šljaka iz TE treba da se realizuje u periodu od 2018. do 2023. godine, do kada EPCG planira da koristi tu lokaciju. Mrvaljević tvrdi da će rekultivacija Maljevca koštati 19 miliona eura i da će kompletan trošak snositi EPCG

„Dio novca oko četiri miliona eura biće obezbijeđen iz kredita Svjetske banke. U završnoj su fazi pregovori Vlade i EPCG oko preuzimanja tog kredita tako da će svih 19 miliona eura u rekultivaciju Maljevca uložiti EPCG“, istkao je Mrvaljević.

On je rekao da će u narednom periodu EPCG za eksproprijaciju nepokretnosti u blizini deponije u nerednom periodu izdvojiti od tri do pet miliona eura.

Mrvaljević ističe i da će nakon završene rekonstrukcije biti stvoreni uslovi da se TE koristi kao bazni izvor za toplifikaciju Pljevalja.

Tvrdi i da EPCG od isporuke toplotne energije neće imati komercijalni efekat, što će značiti da će se toplotna energija isporučivati po cijeni koja će samo pokriti troškove.

Direktor TE Vladimir Šestović kazao je da će količine koje budu isporučivali za toplifikaciju grada biti minorne s obzirom na to da TE proizvodi 700 tona pare na čas.

Sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove Opštie Pljevlja Zoran Čolović kazao je da će projekat toplifikacije Pljevalja koštati oko 21 milion eura i da će biti realizovan u tri faze, ali da toliko novca Opština sama ne može obezbijediti.

Procjene su da TE u periodu trajanja rekonstrukcije neće raditi ukupno do devet mjeseci.

Okruglom stoplu nijesu prisustvovali predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

TE nije zlo za Pljevlja, kako se želi predstaviti u javnosti

Šestović kazao je da je EPCG u prethodnih desetak godina uložilo veliki novac u rekonstrukciju pljevaljskog bloka, za koji je rekao da je jedan od modernijih u regionu.

Šestović je kazao da TE nije toliko zlo kako se pokušava predstaviti u javnosti.

„ Bavimo se i pčelarstvom, a u našem krugu imamo nekoliko košnica. Proizvodimo i rakiju od voća koje je posađeno u krugu TE. Bavimo se i golubarstvom “, rekao je Šestović.

Izvor: vijesti.me