Srbija; Deževska reka proizvodiće struju

, Vesti

JP „Srbijavode“ oglasilo je davanje u zakup vodnog zemljišta za izgradnju malih hidroelektrana na 18 lokacija u Srbiji, Jedna od njih je na teritoriji Novog Pazara…

… a ostalih 17 su na području opštine Arilje, Raška, Kraljevo, Surdulica, Babušnica, Ivanjica, Trgovište, Pirot i Bela Palanka Zemljište se daje u zakup na deset godina. Rok za dostavljanje ponuda je 21. septembar ove godine.

Mala hidroelektrana, na teritoriji grada Novog Pazara, gradiće se u selu zakup vodnog zemljišta, jer je gradski parlament, pre godinu dana, doneo odluku da se izradi Plan detaljne regulacije za mini hidroelektranu „Lozno“.

Dokument, koji je izradila niška firma Teking doo, gradska skupština je usvojila. Deževska reka se nalazi u jugoistočnom području Parka prirode Golija i jedna je od pritoka reke Raške. Područje Golije raspolaže značajnim vodoprivrednim i energetskim potencijalima, koji su ne iskorišćeni.

Mala hidrolektrana gradiće se, kako je predviđeno Planom regulacije, na levoj obali Deževske reke i obuhvatiće površinu od 6,7 hektara. Na tom prostoru biće izgrađen vodozahvat u koritu Deževske reke, mašinska zgrada u kojoj će biti smešteni turbinski agregati, generatori, transformatori i prenosna merna grupa, i derivatni cevovod dužine 1.766 metara za dovod vode od vodozahvata do mašinske zgrade. Snaga ove mini hidroelektrane biće 320kW sa godišnjom proizvodnjom od 1.200.000 kWa.

Izvor: danas.rs

error: Content is protected !!