Donet ažuriran Akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH

, Vesti

Vlada Federacije BiH je na poslednjoj sednici, održanoj u Mostaru donela ažuriran Akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH .

Učešće obnovljivih izvora energije 2020. godine u sektoru električne energije iznosiće 44 posto, u sektoru energije za grejanje i hlađenje 49 posto i u saobraćaju deset posto.

APOEF-om su propisani indikativni ciljevi za udeo energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine u ukupnoj finalnoj potrošnji u sektorima grejanja i hlađenja, električne energije i transporta.

Trenutno u Federaciji BiH postoji veoma iskazan interes za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije koja kao primarno gorivo koriste obnovljive izvore energije, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!