Srbija: “Drmno godišnju kvotu prašine udahne za dva meseca”

, Vesti

Nezavisno merenje kvaliteta vazduha u selu Drmno, 500 metara udaljenom od termoelektrane Kostolac B, pokazalo je da su meštani tokom 30 dana, u razdoblju od 17. novembra do 16. decembra, bili izloženi takvim koncentracijama čestica manjih od 2,5 mikrona koje prevazilaze maksimalno dozvoljene vrednosti tokom čak 26 dana, a štetnom dejstvu čestica manjim od 10 mikrona 15 dana.

Centar podseća da, prema propisima važećim u Srbiji, stanovništvo ne sme biti izloženo koncentracijama PM10 većim od 70 odsto maksimalne dnevne vrednosti više od 35 dana tokom godine i navodi da su meštani Drmna su koncentracijama PM10 većim od 70 odsto maksimalno dozvoljene dnevne vrednosti bili izloženi tokom 24 od 30 dana.

“Tridesetodnevno nezavisno merenje je sprovedeno nakon inicijative meštana okupljenih oko Udruženja građana “Zdravo Drmno“, nakon što je, po njihovom svedočenju, 24. avgusta u ranim večernjim časovima po naselju počela da pada krupna crvena čađ iz dimnjaka obližnje termoelektrane Kostolac B. Na osnovu informacija dobijenih od meštana Drmna, a bez obaveštenja i objašnjenja nadležnih o čemu se radi, CEKOR  je pokušao da sazna uzrok akcidenta i nivo opasnosti koja dolazi od zagađenja. Tako je istog dana, 25. avgusta, CEKOR alarmirao inspekciju Ministarstva životne sredine koja je izvršila uviđaj i tražio izveštaj o stanju vazduha u Drmnu tokom tog meseca i na dan akcidenta. Iz Zavoda za javno zdravlje Požarevac saopšteno je da po njihovim nalazima prekoračenja dozvoljenih nivoa za suspendovane čestice PM10, SO2 i čađi nije bilo”, piše u saopštenju.
Međutim, nalaz Republičkog inspektora za zaštitu životne sredine koji je stigao 2. decembra je da su tokom avgusta tresilice elektrofiltera na bloku B2 imale nepravilan rad, što je prouzrokovalo emitovanje veće prašine koju elektrofilteri nisu bili u stanju da prikupe, a da su nedostaci uklonjeni i uvedena posebna evidencija o radu elektrofiltera.

Od 17. novembra do 16. decembra uz pomoć mobilnog mernog uređaja za kontrolu industrijskih emisija, koji je obezbedila Benkvoč mreža dobijeni su određeni podaci koji pokazuju da postoje problemi da se zagađenje u Drmnu svede na zakonski dozvoljene granice, tvrdi Cekor.
Ioana Ciuta iz Benkvoč mreže je izjavila da je Srbija jedna od retkih država u jugoistočnoj Evropi koja je usvojila regulativu o zaštiti vazduha u sličnom obliku kao Evropska unija.

“Ipak”, naglasila je Ciuta, “mnogo je bitnije da se ova kvalitetna regulativa primenjuje, te da ekološke vlasti u Srbiji detaljno i odgovorno istraže šta je to što izaziva tako nedopustivo visoke nivoe zagađenja suspendovanim česticama PM 2,5 koje osim što zagađuju lokalne zajednice lete stotinama kilometara daleko“. Ovako visoki nivoi zagađenja “moraju da dovedu do urgentnih mera, od implementacije tehničkih mera, preko limitiranja rada ili čak do zatvaranja velikih zagađivača“, zaključuje Ciuta.

Vlatka Matković Puljić, savetnica za zdravlje i životnu sredinu iz briselskog Udruženja za zdravlje i životnu sredinu, kaže “da bi se smanjilo zagađenje vazduha u Srbiji, potrebna je hitna akcija u cilju zaštite javnog zdravlja. Efekti ovakvog zagađenja vazduha su dugoročni i kumulativni i utiču na sve građane u zemlji. Medicinska zajednica i građani su zabrinuti za svoje i opšte zdravlje. Apelujemo na donosioce odluka da iz deklarativnih politika pređu u konkretne akcije.”

izvor: b92.net

error: Content is protected !!