Ekologija na prvom mestu u kompaniji Eliksir Zorka u Srbiji

, Vesti

Kompanija Eliksir Zorka u Šapcu izuzetno bine o ekologiji, ovde se primenjuju strogi propisi EU o dozvoljenim granicama zagađenja vazduha-radi se o savremenoj francuskoj tehnologiji. Zbog dodatnog poboljšanja zaštite životne sredine kompanija ulaže u najsavremenije filtere. Ulagaće se još 1,2 miliona evra u zaštitu životne okoline. Takođe uprkos uslovima izazvanih pandemijom virusa u Eliksir Zorki proizveli su 65.000 tona veštačkih đurbiva, dovoljno za prolećnu setvu.

 

– Veoma je važno da podsetimo da se merenja kvaliteta vazduha obavljaju kontinuirano i da se, po nalogu grada, obavljaju i dodatna merenja kvaliteta vazduha, a da mi to radimo i na svom kontinualnom meraču. Na aerozagađenje utiču brojni faktori, pa to treba imati u vidu – uz industriju, svakako saobraćaj, a tokom proteklih zimskih meseci i veliki broj individualnih ložišta. I tokom najvećeg zagađenja vazduha u Srbiji početkom godine, kada su se mnogi gradovi nalazili na listi najzagađenijih Šabac nije bio među njima. Pritom, važno je i da merenja obavljaju za to kompetentne ustanove. Na gradskom tenderu taj posao su dobili šabački i beogradski Zavod za javno zdravlje i svi rezultati merenja su javno dostupni.

Nekada je perjanica na našem završnom emiteru(dimnjaku) vidljivija, što može izazvati zabrinutost građana, ali, vidljivost perjanice ne znači prisustvo nedozvoljenih suspstanci. Perjanica je po svom sastavu vodena para, na čiju vidljivost utiču i drugi elementi kao što su vlažnost vazduha, vetar, temperatura. Tokom procesa proizvodnje za sat se dobije i do 30 tona vodene pare. Eliksir Zorka kao energent u procesu proizvodnje koristi isključivo prirodni gas, što predstavlja našu dodatnu odgovornost i ekološki najprihvatljivije rešenje, kaže LJiljana Stanojević, savetnik generalnog direktora Eliksir Group.

Od sredine decembra, kada je ugrađen demister, koji dodatno utiče na smanjenje emisije gasova, sva merenja pokazuju dodatno sninižene vrednosti, višestruko niže od onih koje su zakonom dozvoljene. Za prečišćavanje gasova u procesu proizvodnje koristi se sedam ispirača , dve baterije ciklona i sedam vrećastih filtera. U završnom emiteru, koji je ujedno i ispirač, u decembru je dodatno  ugrađen demister. Na gornjem kraju ispirača na posebnom nosaču postavljen je demister  debljine oko 152 milimatara, sastavljen od ukupno osam slojeva mrežaste strukture zaštićenih gornjom i donjom rešetkom. Ova  ispuna ostvaruje efikasno odvajanje tečne od gasovite faze i čvrste zadržavajući najfinije čestice, propuštajući u emiter prečišćenu vodenu paru. Iako je i ranije bila u granicama dozvoljenih vrednosti, posle ove intervencije, vrednosti imisije su značajno smanjene, za pojedine formulacije đubriva čak do 40 odsto..

Eliksir će, pored ugrađenog demistera, ugraditi i dodatni predispirač gasova. U toku je izrada projektne dokumentacije, jer se radi o vrlo zahtevnom poduhvatu i vrednoj investiciji. Treba napomenuti da je ovo najvažnija i najznačajnija aktivnost koja treba da obezbedi najbolji krajnji rezultat, a ova investicija vredna je oko 1,2 miliona evra. Pored ugradnje najmodernijih filtera ova kompanija donirala je 400 stabala za Savapark, i 30 miliona dinara za borbu protiv pandemije.

Izvor: danas.rs

error: Content is protected !!