Ekolozi blokirali projekat HE Komarnica

, Vesti

Projekat hidroelektrane Komarnica je zaustavljen nakon što su ekološke organizacije iz Crne Gore podnele žalbu Sekretarijatu Bernske konvencije u cilju očuvanja biodiverziteta. Crnogorske vlada je odobrila koncesiju Elektroprivredi Crne Gore za izgradnju hidroelektrane Komarnica, ali to će morati da sačeka epilog najnovijeg spora.

Crnogorsko društvo ekologa (CDE) je zajedno sa Društvom mladih ekologa Nikšić i Organizacijom KOD podnelo žalbu Sekretarijatu Bernske konvencije povodom odluke Vlade Crne Gore da odobri koncesiju EPCG za hidroelektranu Komarnica. Takođe, CDE zajedno sa lokalnim aktivistima poziva na protestno okupljanje u regionu Komarnice od 30. aprila do 3. maja.

Donošenjem odluke o davanju koncesije, Crna Gora je prekršila članove 3. i 4. Bernske konvencije, koja obavezuje potpisnice da unaprede nacionalne politike u očuvanju divlje flore i faune, kao i preporuke koje se odnose na očuvanje divljih životinja i prirodnih staništa, precizirali su crnogorski borci za očuvanje životne sredine.

Vlada Crne gore je krajem leta 2020. godine dodelila EPCG-u koncesiju na 60 godina. Prema tadašnjim projekcijama, troškovi projekta su između 260 i 290 miliona evra.

Godišnja proizvodnja iznosila bi 213 GWh prema prethodnim najavama, dok bi celokupan projekat na Komarnici finansirali EPCG, sa 51 odsto učešća, i Elektroprivreda Srbije, sa 49 odsto.

Izgradnja hidroelektrane snage 172 MW, sa branom visokom 171 metar i akumulacijom dužine 17,6 kilometara, prouzrokovala bi brojne štetne uticaje na zaštićena staništa i vrste koje bi se time nepovratno izgubila, ističu u CDE.

Žalba na projekat HE Komarnica je prihvaćena kao validna i ekološke organizacije sada očekuju da će Sekretarijat Bernske konvencije poslati grupu nezavisnih eksperata na lice mesta kako bi se uradila procena stanja.

Ekonomski razvoj nasuprot očuvanja biodiverziteta

Autori elaborata za procenu uticaja na životnu sredinu konstatuju da u ovom slučaju ekonomski razvoj nije u skladu sa očuvanjem biodiverziteta, navode iz CDE-a i tvrde da ni ostale odgovarajuće procene nisu obavljene u skladu sa crnogorskim zakonima.

U ekološkoj organizaciji pitaju zašto EPCG još uvek nije pokazao osnovnu dokumentaciju i kažu da im to preduzeće nije dostavilo ugovor, niti idejni projekat za hidroelektranu, prenose Vijesti.

Sekretarijat Bernske konvencije će proslediti žalbu nadležnim institucijama Crne Gore, koje imaju rok da do 15. septembra odgovore na tvrdnje da bi izgradnja HE Komarnica u potpunosti uništila floru i faunu i njihova staništa, kaže Andrijana Mićanović iz CDE-a.

Komarnica je kategorisana kao spomenik prirode i park prirode, nominovano je Emerald područje, a delovi toka ove reke trebalo bi da budu proglašeni područjima Natura 2000.

Izvor: balkangreenenergynews.com