Elektroprivreda BiH nije upoznata sa odlukom o obustavi gradnje MHE na Neretvici

, Vesti

Elektroprivreda BiH (EPBiH) je saopštila da nije upoznata sa odlukama Opšinskog veća Konjic o obustavi gradnje malih hidroelektrana na Neretvici i od nadležnih institucija očekuje da osiguraju pristup gradilištu.

Početak izgradnje dva postrojenja za proizvodnju električne energije na reci Neretvici u Konjicu je dugo i detaljno pripreman projekt za proizvodnju zelene energije i doprinos smanjenju štetnih emisija.

Elektroprivreda BiH uložila je višemilionska sredstva u izradu projektne dokumentacije, rešavanje strogih ekoloških zahteva, realizaciju programa eksproprijacije i otkup zemljišta, istražne radove, administrativne troškove, kao i za dobijanje svih neophodnih i danas pravosnažnih dozvola za realizaciju gradnje. U skladu sa regulativom za odobravanje projekata i zahvata u prostoru, Elektroprivreda BiH pribavila je sve saglasnosti, odobrenja i dozvole iz sektora voda, ekologije, prostornog uređenja, električne energije i koncesija, objavila je EPBiH.

Izgradnja dve male hidroelektrane Srijanski most i Gorovnik ušće, podrazumeva niz ugovora sa domaćim kompanijama i, između ostalih, sa kompanijom sa sedištem u Konjicu, koja zapošljava lokalnu radnu snagu.

Ulaganje u gradnju dve male hidroelektrane iznosi 18 miliona KM (oko 9,3 miliona evra).

Izvor: energetika-net.com

 

 

 

 

error: Content is protected !!