Europski parlament donio novu uredbu za suzbijanje globalnog krčenja šuma

, Vesti

Od 1990. do 2020. iskrčeno je područje veće od površine EU-a, a otprilike 10 % gubitka povezano je s potrošnjom u EU-u!

Kako bi se suzbile klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti, nova uredba obvezuje poduzeća da osiguraju da proizvodi koje prodaju u EU-u ne dovode do krčenja i propadanja šuma. Nova uredba usvojena je s 552 glasa za, 44 protiv i 43 suzdržana.

Iako neće biti zabranjen uvoz određene robe ili iz određene države, poduzeća će smjeti prodavati proizvode na tržištu EU-a samo ako dobavljač proizvoda izda tzv. potvrdu o dužnoj pažnji, kojom potvrđuje da proizvod ne potječe s iskrčenog zemljišta i nije uzrokovao propadanje šuma, uključujući nezamjenjive primarne šume, poslije 31. prosinca 2020. Na zahtjev Parlamenta, poduzeća će morati potvrditi i da ti proizvodi ispunjavaju zahtjeve relevantnog zakonodavstva u zemlji proizvodnje, uključujući onog o ljudskim pravima, te da su se poštovala prava autohtonih naroda, ističe se u priopćenju Europskog parlamenta.

Nova pravila obuhvaćaju goveda, kakao, kavu, palmino ulje, soju, drvo, kaučuk, ugljen i proizvode od tiskanog papira

Kao u izvornom prijedlogu Komisije, novom uredbom obuhvaćeni su goveda, kakao, kava, palmino ulje, soja i drvo, uključujući proizvode koji ih sadržavaju, njima su hranjeni ili su od njih napravljeni (kao što su koža, čokolada i pokućstvo). Tijekom pregovora zastupnici su uspjeli na taj popis dodati kaučuk, ugljen, proizvode od tiskanog papira i neke derivate palminog ulja. Parlament je osigurao i širu definiciju propadanja šuma, koja sad uključuje prenamjenu primarnih šuma ili šuma koje se prirodno obnavljaju u plantažne šume ili drugo pošumljeno zemljište.

Kontrole prema razini rizika

U roku od 18 mjeseci od stupanja uredbe na snagu, Komisija će na temelju objektivne i transparentne procjene odrediti razinu rizika zemalja ili njihovih dijelova. Proizvodi iz zemalja niskog rizika podlijegat će pojednostavnjenom postupku dužne pažnje. Postotak gospodarskih subjekata obuhvaćenih provjerama odgovarat će razini rizika pojedine zemlje: 9 % za zemlje visokog rizika, 3 % za zemlje srednjeg rizika i 1 % za zemlje niskog rizika.

Nadležna tijela EU-a imat će pristup relevantnim informacijama koje su dostavila poduzeća (npr. geolokacijskim koordinatama) i provoditi provjere s pomoću alata za satelitsko praćenje i analize DNK kako bi utvrdila odakle proizvodi potječu. Kazne za prekršaje bit će razmjerne i odvraćajuće, a najviša kazna za gospodarski subjekt ili trgovca uhvaćenog u prekršaju mora biti najmanje 4 % njihova ukupnog godišnjeg prometa u EU-u.

„Do danas su police naših supermarketa često bile pune proizvoda umrljanih pepelom spaljenih prašuma i nepovratno uništenih ekosustava koji ugrožavaju egzistenciju autohtonih naroda. Potrošači toga prečesto nisu bili svjesni. Laknulo mi je što sada, kad zagrizu čokoladu ili popiju zasluženu kavu, europski potrošači mogu biti sigurni da više neće nesvjesno biti suučesnici u krčenju šuma.

Nova uredba nije samo ključna za borbu protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti, nego će ukloniti i prepreku koja nam onemogućuje da produbimo trgovinske odnose sa zemljama koje dijele naše vrijednosti i ambicije u području okoliša.” – izjavio je nakon glasanja izvjestitelj Cristophe Hansen (EPP, Luksemburg). Vijeće još treba formalno odobriti tekst, koji će zatim biti objavljen u Službenom listu Europske unije i nakon 20 dana stupiti na snagu.

 

Izvor: ekovjesnik

error: Content is protected !!