Evropljani veruju da će zelena tranzicija doneti privredni rast

, Vesti

Više od polovine Evropljana smatra da će klimatske politike EU biti izvor privrednog rasta, ali skoro dve trećine njih klimatske promene i 2050. godine vidi kao ozbiljan problem, pokazuje anketa Evropske investicione banke (EIB).

„Rezultati ankete pokazuju da 56 odsto Evropljana smatra da će suzbijanje klimatskih promena imati pozitivan uticaj na privredni rast, što je u skladu sa percepcijom Amerikanaca i Britanaca (57 odsto), dok su Kinezi optimističniji (67 odsto). Većina Evropljana (61 odsto) veruje da će se kvalitet njihovog života poboljšati, jer će im svakodnevni život biti lakši, a očekuju pozitivan uticaj i na hranu i zdravlje. Međutim, dve trećine (62 odsto) Evropljana predviđa da će sa zelenom tranzicijom njihova kupovna moć opasti, kao i da će imati uticaj na njihova radna mesta“, navodi se u saopštenju EIB-a.

Polovina Evropljana smatra da će mere koje se odnose na rešavanje klimatske krize imati pozitivan uticaj na stopu zaposlenosti, odnosno da će otvoriti više radnih mesta nego što će ih ukinuti. Ipak, rezultati detaljnijeg posmatranja pokazuju da većina stanovnika zemalja na istoku EU ima pesimističan stav o uticaju klimatskih politika na tržište rada. Njih 55 odsto se plaši da će ukinuti više radnih mesta nego što će ih otvoriti. Nasuprot tome, 60 odsto stanovnika zemalja na zapadu EU smatra da će te one ipak otvoriti više radnih mesta nego obrnuto. Takođe, mladi Evropljani su naročito zabrinuti u pogledu održivosti svojih poslova: gotovo polovina ispitanika starosti 20–29 godina (44 odsto) plaši se da će izgubiti radno mesto, jer neće biti usklađeno sa merama protiv klimatskih promena (19 procentnih poena iznad EU proseka od 25 odsto). Ta zabrinutost je još očiglednija kod Kineza (45%), Amerikanaca (32%) i Britanaca (31%).

Ispitanici iz Evrope naveli su da klimatske promene predstavljaju pretnju njihovom mestu prebivališta. Na pitanje o dugoročnom uticaju klimatske krize, trećina stanovnika EU (29%) očekuje da će morati da se preseli u drugi region ili u drugu zemlju. Toga se više plaše mlađi ispitanici, starosti 20–29 godina, od kojih je polovina izrazila zabrinutost u pogledu mogućnosti da će morati da se presele zbog klimatskih problema, piše Danas.