FBiH: Firma EKO-REM dobila koncesiju za izgradnju MHE na rijeci Kolini

, Vesti

Premijer Vlade BPK Goražde Emir Oković i direktor sarajevske firme EKO-REM Mensud Pekmez potpisali su ugovor o dodjeli koncesije za izgradnju minihidrocentrale Jabuka na rijeci Kolini na lokalitetu Jabuke kod Ustikoline.

Ugovor predviđa iskorištavanje rijeke Koline u hidroenergetske svrhe u narednih 30 godina, te izgradnju postrojenja snage 700 kW sa godišnjom proizvodnjom od 3,1 GWh električne energije.

Vrijednost ukupne investicije procjenjuje se na 2,3 mil KM, dok će proizvedena električna energija, prema najavama, u potpunosti zadovoljiti sve potrebe lokalnog stanovništva MZ Jabuka, kao i dio potreba BPK Goražde. Zahvaljujući ugovoru, u budžet kantona bit će uplaćena sredstva od blizu 42.000 KM na ime jednokratne naknade, a korist će također imati građani općine Foča u FBiH i ekološka udruženja.

Na izgradnji minihidrocentrale koja bi trebalo da bude završena u oktobru ove godine, bit će angažovane lokalne firme. Prema najavama, investicija će poboljšati energetsku stabilnost, a planirana su i nova zapošljavanja.

– Investicija veća od 2 mil KM dat će pozitivne efekte na sam budžet i ukupne privredne aktivnosti kantona – smatra Emir Oković, premijer BPK Goražde.

Firma EKO-REM do sada je realizirala nekoliko vlastitih projekata na području BPK Goražde, između ostalih i izgradnju minihidrocentrala na Kosovskoj rijeci.

izvor: ekapija.com

error: Content is protected !!