FBiH: Izgradnja VE Mesihova krenula u konačnu realizaciju

, Vesti

 

Ugovor o izvođenju kompletnih radova na VE Mesihovina – izgradnja pristupnih putova i platformi za kranove, a prema uvjetima definiranim u natječajnoj dokumentaciji – potpisan je danas između JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Strabaga d.o.o. Sarajevo.

Ukupnu vrijednost ugovora u iznosu od 5. 034.319, 69 KM potpisali su u ime JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar generalni direktor mr.sc. Marinko Gilja i izvršni direktor za proizvodnju el. energije Ilija Đolo, a u ime Strabaga Edin Zekić i prokurist Goran Pavić. Strabag je dužan izvršiti sve ugovorne radove u roku od 12 mjeseci prema uvjetima ugovora. Tim činom izgradnja VE Mesihovina krenula je u konačnu realizaciju.

Ranije je ugovor o izgradnji 22 vjetroagregata s temeljima dodijeljen konzorciju Siemens u iznosu od 71 milion i 940.000 eura, te ugovor za TS 20/110 kV Gornji Brišnik konzorciju ABB d.o.o., Hrvatska i Elektrocentar Petek d.o.o. u vrijednosti od oko 4.275.000 eura.

izvor: indikator.ba

error: Content is protected !!