FBiH na koncesijama izgubila 1,8 milijardi

, Vesti

Nakon deset godina čekanja, utvrđen je Nacrt novog zakona o koncesijama FBiH i upućen u parlamentarnu proceduru, ali, po svemu sudeći, oni koji i sada eksploatišu prirodna bogatstva i javna dobra bez koncesionih ugovora nastaviće tako da rade do konačnog usvajanja ovog zakona.

Prema ocjenama Federalne komisije za koncesije, FBiH godišnje gubi 200 miliona KM jer nema sklopljene sve koncesione ugovore, pa je po tome do sada izgubila 1,8 milijardi KM s obzirom na to da se na “poboljšani” zakon čeka od 2007. godine, a postojeći je “istekao” 2008. godine.

“Aktuelni zakon je onima koji su u momentu njegovog stupanja na snagu koristili bogatstva i dobra dao tri mjeseca za podnošenje zahtjeva za ugovor. To se moglo uraditi samo u ta tri mjeseca, koja su davno prošla. To je bila manjkavost zakona, taj kratak rok, jer nije bila formirana komisija ni doneseni podzakonski akti. Zato je trebalo izmijeniti zakon, ali do toga nije došlo”, kaže član Komisije za koncesije FBiH Mirsad Hasanić.

Dodao je da FBiH trenutno ima samo devet koncesionih ugovora za vode i dva sa “Elektroprivredom BiH”, dok, sa druge strane, stotine firmi koriste prirodna bogatstva i javna dobra. Hasanić tvrdi da Komisija nema odgovornost za ovakvo stanje jer su ministarstva ta koja pokreću i dodjeljuju koncesiju, a komisija je samo regulatorno tijelo. Ta komisija godišnje iz budžeta FBiH ima 400.000 KM.

Josip Martić, ministar prostornog uređenja FBiH, kazao je da zbog manjkavosti postojećeg zakona nije omogućen nikakav prihod od koncesija, a nema ni registra pa tako ni informacija o dodijeljenim koncesijama, što su nedostaci koji se otklanjaju novim zakonom čiji je nacrt u četvrtak usvojila Vlada FBiH, te treba da uslijedi javna rasprava nakon što nacrt usvoji Parlament FBiH.

“Ne mogu reći koliki je gubitak zbog nepostojanja ugovora, sigurno je značajan. Zato smo i predložili zakon. Postojeći nije bio dobar. Evo, ne znamo ni koliko imamo potpisanih koncesija”, rekao je Martić.

Na pitanje zašto je malo potpisanih ugovora, Martić je rekao da su procedure bile najveća prepreka s obzirom na to da je po zakonu sam koncesionar morao sve sebi ishoditi, a sada će ministarstva biti ta koja će prije dodjele koncesija osigurati urbanističke saglasnosti, okolinske dozvole i slično.

Kazao je i da je planirana legalizacija onih koji sada eksploatišu bez ugovora.

Novim zakonom ukida se Komisija za koncesije FBiH, čime će se uštedjeti 400.000 KM iz budžeta FBiH, koliko je išlo na njeno finansiranje.

“Oni su imali 400.000 KM godišnje iz budžeta, a prihod od koncesija za 2014. godinu bio je svega 80.000 KM, a za tri kvartala prošle 69.000 KM. Novim zakonom je predviđeno formiranje komisija za svaki pojedinačni slučaj koncesije i finansiraće se iz otkupa tenderske dokumentacije. Bolje će raditi nego ova komisija”, rekao je Martić.

Inače, novim zakonom će naknade od koncesija biti raspoređene tako da 20 odsto ide u budžet FBiH, a 30 odsto kantonu i 50 odsto općini na čijoj je teritoriji predmet koncesije.

Šta donosi novi zakon:

Ukida se Komisija za koncesije, čime će se godišnje uštedjeti 400.000 KM

Predviđeno formiranje komisija za svaki pojedinačni slučaj koncesije

Ministarstva će prije dodjele koncesije obezbijediti urbanističke saglasnosti i ekološke dozvole

Legalizacija onih koji sada eksploatišu bez ugovora

Izvor: nezavisne

error: Content is protected !!