FBiH: Uz podršku USAID-a do brže izgradnje VE Mesihovina

, Vesti

Direktor Misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, i generalni direktor Elektroprivrede HZHB, Marinko Gilja, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju kojim se definira suradnja između EPHZHB i USAID–ovog projekta Investiranje u sektor energije u analizi procesa izdavanja dozvola za izgradnju vjetroelektrane „Mesihovina“.
Cilj saradnje između EPHZHB i USAID EIA je identifikacija legislativnih, regulatornih i administrativnih prepreka sa kojima se investitori suočavaju u procesu izdavanja dozvola.
Na osnovu ove analize, USAID EIA će preporučiti mjere na svim nivoima vlasti, koje će skratiti i pojednostaviti procedure te potaknuti investicije u energetski sektor u BiH. Procijenjena vrijednost projekta vjetroelektrane „Mesihovina“ je oko 155 miliona KM.

“Za kreiranje konkurentne, tržišno orijentisane ekonomije koja pruža bolje ekonomske mogućnosti za sve u BiH, veoma je važno da se privuče što više investitora, da se otvore nova radna mjesta i osigura ekonomska stabilnost BiH. Poznato je da Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. Međutim, spore procedure u izdavanje dozvola i zakonodavne praznine smetaju BiH da ima koristi od ovog potencijala. Znamo da EP HZHB ima veliko znanje i iskustvo u postupcima izdavanja dozvola za izgradnju svih vrsta obnovljivih elektrana i nadamo se da ćemo iskoristiti to znanje u zajedničkom nastojanju da se poboljša ukupni proces izdavanja dozvola”, izjavio je Peter Duffy, direktor Misije USAID-a u BiH.

Inače, za izgradnju bilo kojeg energetskog postrojenja u Bosni i Hercegovini investitori moraju osigurati veliki broj dozvola i saglasnosti od više različitih institucija. Takva praksa izuzetno dugog i zahtjevnog postupka izdavanja dozvola znala je nažalost rezultirati odustankom i najodlučnijih investitora i njihovo napuštanje BiH.
Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala više od 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.

izvor: indikator.ba

error: Content is protected !!