FBiH: Zaustavlja se gradnja solarnih elektrana, sve kvote zauzete do 2020.

, Vesti

Investitori koji su planirali ući u projekt gradnje soalrnih elektrana morat će odustati jer više nema slobodnih kvota.

Prema podacima Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnukogeneraciju, tek 2020. godine bit će slobodno 6 kW u kvoti solarne energije, a i to je toliko malo da nije vrijedno spomena.

Zbog ovakvog stanja postavlja se pitanje je li u procesu dodjele kvota bilo nelegalnih radnji.
Čitajući Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efkasne kogeneracije, očito je kako je zakonodavac predvidio da je otkup od mikropostrojenja obavezan. Radi se o elektranama od 2 do 23 kW, čija je cijena do 70.000 maraka. Cilj ovakve odredbe bio je da se ljudi što više potaknu za ove investicije.
Po trenutno važećim cijenama, ova investicija je isplativa nakon četiri do pet godina. Kasnije vlasnik počinje ostvarivati određenu dobit.
– Obvezan otkup električne energije traje 12 godina, a po isteku ovog razdoblja, mikroproizvođač ima pravo na zajamčen otkup proizvedene električne energije po referentnoj cijeni – stoji u zakonu.
Ipak, zbog načina rada nadležnog operatera, može se reći kako je trenutno samo zajamčeno da ne možete dobiti kvotu za proizvodnju minimalno još tri godine, a vjerovatno i duže.

izvor: indikator.ba

error: Content is protected !!