Crna Gora: Fond za naftu do kraja 2017. godine

, Vesti

Ljiljana Simović novi član grupe za pregovore sa EU

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila izmjene i dopune Zakona o ugljovodonicima kojima je odredila novi rok za osnivanje fonda za ugljovodonike. Prema izmjenama i dopunama Zakona, fond će biti osnovan najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Prema ranijem rješenju, Vlada je Skupštini trebalo da dostavi predlog zakona o fondu za ugljovodonike najkasnije do 31. decembra 2014. godine.

Izmjenama je sada predviđeno da “fond za ugljovodonike osniva Vlada posebnim aktom.”

„Aktom o osnivanju fonda za ugljovodonike utvrđuju se status i nadležnosti fonda, organi fonda, nadležnosti i način rada i odlučivanja organa fonda, pravila korišćenja prihoda od ugljovodonika i druga pitanja od značaja za rad fonda”, navedeno je u predloženim izmjenama.

U fond će se slivati dio novca koji država prihoduje od poreza po osnovu dobiti kompanija koje dobiju posao u istraživanju nafte i gasa u crnogorskom podmorju. Od ukupnog prihoda, fondu će pripadati 85 odsto, a državnom budžetu 15 odsto. Stopa poreza na ugljovodonike iznosi 54 odsto.

Vlada je početkom februara koncesiju za istraživanje nafte i gasa za četiri istražna bloka kod Ulcinja odobrila konzorcijumu koji čine italijanski Eni i ruski Novatek. Konačnu odluku o koncesiji donijeće Skupština. Iz opozicije su ranije ocijenili da nije dobro što kasni izrada zakona o fondu za naftu jer je to bio uslov za širu podršku Skupštine Zakonu o porezu na ugljovodonike.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je razriješila Arijanu Nikolić Vučinić dužnosti člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU, zaduženog za poglavlja pregovora 2. Slobodno kretanje radnika i 19. Socijalna politika i zapošljavanje, zbog prelaska na novu dužnost. Umjesto nje, imenovana je Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Usvojena je odluka o donošenju Detaljnog prostornog plana za Termoelektranu Pljevlja. Planom je, kako je saopšteno, definisan model korišćenja prostora i optimalnog razmještaja aktivnosti i postrojenja u okviru kompleksa Termoelektrane Pljevlja.

Vlada je dala saglasnost na sanacioni finansijski plan Opštine Plav i zaduženje od 1,2 miliona kod Ziraat banke Montenegro.

Nova saglasnost da Kalač bude direktor Uprave za šume

Vlada je juče donijela zaključak kojim daje saglasnost ministru poljoprivrede da za direktora Uprave za šume imenuje Nusreta Kalača, kako je navedeno “dosadašnjeg v.d. direktora Uprave za šume”.

Vlada je prije tri sedmice donijela prvi zaključak kojim je dala saglasnost ministru da razriješi dotadašnjeg v.d. direktora Mirsada Nurkovića i da kao v.d. imenuje Kalača. Ministar Petar Ivanović je tada poslao komisiju za obavi primopredaju dužnosti, iako nije potpisao razrješenje Nurkovića i imenovanje Kalača.

To je uradio naknadno, ne dajuću rok za žalbu. Nurković je ranije iznosio podatke o nezakonitim ugovorima za koncesije.

izvor: vijesti.me

error: Content is protected !!