Gradnja deponije za nuklearni otpad na Trgovskoj gori u BiH mora biti osporena

, Vesti

Na nedavno održanom okruglom stolu pod nazivom “Trgovska gora: aktuelno stanje iz ugla struke”, govorili su i zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović i Jasmin Emrić, te predstavnik Regulatorna agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH Emir Dizdarević.

Učesnici okruglog stola zaključili su da Bosna i Hercegovina ima obavezu zaštiti Trgovsku goru na kojoj Republika Hrvatska planira gradnju odlagališta radioaktivnog nuklearnog otpada. Stoga je neophodno što prije formirati ekspertski i pravni tim koji će iskoristiti sve mehanizme, konvencije i protokole Evropske unije o prekograničnoj saradnji, te osporiti lokaciju gradnje deponije.

Magazinović je naveo da se i dalje provode aktivnosti u Hrvatskoj na gradnji postrojenja na Trgovskoj gori i već je izabran tim za izradu studije uticaja na okoliš, što je važan korak da Hrvatska ostvari namjeru. Magazinović je naglasio da u BiH postoji političko jedinstvo za rješenje problema, država ima kapacitet, eksperte, ali je problem što još nije formiran pravni i ekspertni tim koji bi rješavao taj problem, te što Vijeće ministara BiH još nije donijelo tu odluku.

Ogromni su rizici gradnje odlagališta za radioaktivni nuklearni otpad, jer, kako je Dizdarević kazao, u to bi se u skladište do 2023. godine spremao otpad koji datira još od 1984.godine. Tu bi se skladištio kontaminirani materijal koji je nastao korištenjem nuklearke u Krškom. Naglasio je da još nije precizno odvojena srednja radioaktivnost u odnosu  na nisku.

Također je i zastupnik Jasmin Emirć naglasio da je veliki rizik za ljude i okolinu živjeti pored nuklearnog postrojenja. Smatra da je nepravedno da se toj regiji gradi takvo postrojenje koje će imati trajno negativne posljedice.

Kazao je da se grad Bosanski Novi snabdijeva pitkom vodom sa lokacije Čerkezovac, gdje se planira gradnja odlagalište radioaktivnog nuklearnog otpada, te ukoliko dođe do izgradnje odlagališta za radioaktivni nuklearni otpad, onda se šansa za razvojne planove za to područje umanjuje.

– Potresi su česti, požari, poplave i zato to područje nije pogodno za takva odlagališta. Ova lokacija nikako nije prihvatljiva za odlagalište jer su rizici neprocjenjivi – naglasio je Emrić.

Također, dodao je, i mještani općine Dvor (Hrvatska) su protiv gradnje postrojenja, i Republika Hrvatska trenutno nema saglasnost lokalne zajednice, Općine Dvor da se gradi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog i nuklearnog otpada, a i to je jedan od uvjeta za gradnju tog centra.

Učesnici okruglog stola pozvali svu vlasti u BiH, posebno Vijeće ministara BiH da što prije formiraju ekspertni i pravni tim koji bi iskoristio sve ogućnosti da se obustavi gradnja Centra za odlaganje radioaktivnog i nukearnog otpada na Trgovskoj gori.

Izvor: oslobodjenje.ba

 

 

 

error: Content is protected !!