4 milijarde evra iz fonda za dekarbonizaciju za energetsku tranziciju ostrva u Grčkoj

, Vesti

Plan energetske tranzicije za grčka ostrva mogao bi da dobije čak 4 milijarde evra podrške iz fonda za dekarbonizaciju, nagovestili su zvaničnici koji su učestvovali na događaju koji je organizovala HAEE, Helenska asocijacija za energetsku ekonomiju.

Događaj pod nazivom „Troškovi zelene tranzicije i dekarbonizacija ostrva“ uključivao je učešće vodećih autoriteta, poput generalne sekretarke ministarstva energetike Aleksandre Sdoukou.

Promena modela proizvodnje energije na ostrvima je od fundamentalnog značaja za ciljeve dekarbonizacije koji se odnose na ostrva, istakla je Sdoukou.

Vlada ima za cilj da inkorporira što je moguće više objekata iz OIE na ostrvima, bilo u obliku hibridnih projekata sa skladištenjem energije ili kao nezavisnih jedinica za solarnu i energiju vetra gde god su dostupne mrežne interkonekcije, rekla je Sdoukou na događaju.

Kostas Andriosopoulos, profesor na Poslovnoj školi Audensija i izvršni direktor Akuo Energy Greece, procenio je da bi sredstva koja će biti stavljena na raspolaganje iz fonda za dekarbonizaciju za energetsku tranziciju ostrva mogla dostići 4 milijarde evra, u odnosu na početnih 2 milijarde evra, na osnovu trenutnih cena emisionih dozvola.

Izvor: energypress.eu