Grčka: Eldorado pokreće program za finansiranje projekata u Grčkoj – Skouries, Perama Hill i Olympias

, Vesti

Eldorado Gold Corporation pokrenula je ATM program (At-the-Market Equity Program), koji omogućava kompaniji da povremeno emituje obične akcije u vrednosti do 125 miliona američkih dolara, po važećim tržišnim cenama, na Berzi u Torontu, Berzi u Njujorku ili drugim tržištima na kojima su obične akcije listirane, kotirane ili se njima trguje na bilo koji drugi način. Obim i vremenski raspored distribucije u okviru ATM programa, biće određeni u skladu sa diskrecionim pravom kompanije, prema važećim regulatornim ograničenjima.

Prodaja običnih akcija putem ATM programa vršiće se prema uslovima sporazuma o distribuciji kapitala od 26. septembra 2019. godine, sklopljenog između kompanije, BMO Nesbitt Burns Inc., kao kanadskog agenta, i BMO Capital Markets Corp., kao agenta u SAD. Program ATM biće na snazi do 26. septembra 2021. godine, osim ako sve obične akcije, dostupne za izdavanje u okviru programa ATM, budu ranije izdate ili ako program ATM bude prekinut pre tog datuma od strane kompanije ili agenata.

Eldorado namerava da neto prihode od ATM programa koristi za finansiranje:

Potencijalnih kapitalnih ulaganja u rudnik zlata Kisladag u Turskoj, za uklanjanje otpada i širenje  rudarskih operacija;

Potencijalnih kapitalnih investicija u rudnik zlata u Kanadi, Lamaque, za povećanje kapaciteta sa 1.800 na 2.500 tona na dan;

Potencijalnih troškova inženjeringa, dozvola i izgradnje, kao podrška ponovnom pokretanju radova u grčkom rudniku Skouries;

Potencijalnog inženjeringa i Procene uticaja na životnu sredinu kojima se odobravaju troškove u okviru projekta Perama Hill u Grčkoj;

Potencijalnog inženjeringa i odobravanja troškova za širenje postojećeg rudnika zlata i srebra Oyimpias u Grčkoj, sa 1.200 na 1.900 tona na dan;

Otplate zaduženja; i/ili

U opšte korporativne svrhe.

Eldorado je proizvođač zlata i baznih metala sa rudarskim, razvojnim i istraživačkim operacijama u Turskoj, Kanadi, Grčkoj, Rumuniji, Srbiji i Brazilu. Akcijama Eldorada trguje se na Berzi u Torontu i Berzi u Njujorku.

Izvor: miningnewsfeed.com

error: Content is protected !!