Hrvatska: Borba protiv hidrocentrala na Korani

, NVO

Grad Slunj, nekoliko općina i ekološka udruga Eko-pan iz Karlovca opet će tražiti izmjene i dopune prostornog plana Karlovačke županije, bude li on u Županijskoj skupštini izglasan zajedno s dvije lokacije za moguću gradnju hidrocentrala na Korani, najavila je udruga za zaštiu okoliša Eko-pan.

Ta se udruga oglasila priopćenjem nakon što je Županijski zavod za prostorno uređenje na konferenciji za novinare prošlog tjedna sumirao javnu raspravu o prijedlogu rostornog plana Karlovačke županije, koji bi se u travnju trebao naći pred županijskim vijećnicima. Autori prijedloga prostornoga plana rekli su tada da se udovoljilo zahtjevima te neće biti moguće graditi nove hidrocentrale, osim pet započetih i još dviju na Korani, Barilović i Lučica, čija gradnja je predviđena ranijim dokumentima.

“Udruga Eko-pan će se boriti da se i te dvije lokacije maknu. Pošto nije započela gradnja, a i HEP je stanovišta da im one nisu potrebne, nema razloga da taj prostor ostane rezerviran za gradnju hidrocentrala”, ističe se u priopćenju koje je potpisao voditelj Eko-panovog programa “Pravo okoliša” Denis Francišković.

Navodi da u Nacrtu strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, koji je prošlog ljeta sačinio Hrvatski zavod za prostorni razvoj Ministarstva graditeljstva, piše kako se “prihvaća” prijedlog Grada Slunja da se briše da je to “lokacija za prioritetni smještaj novih energetskih građevina”.

Taj dokument međutim nije uspio doći na dnevni red u prošlom sazivu Sabora i još nije izglasan, a kad bi Sabor usvojio tu novu strategiju, Karlovačka županija se ne bi više mogla pozivati na stare dokumente i prestala bi opasnost da će netko zatražiti i pribaviti dozvole za gradnju tih dviju hidrocentrala na Korani, pojasnio je za Hinu Francišković.

On kao pogrešnu odbacuje tezu da je gradnja hidrocentrale u Lučici važna i zbog obrane od poplave nizvodno od Karlovca. Činjenicu da su pri izradi novih dokumenata i Hrvatske vode prihvatile zahtjev Grada Slunja da se iz planova gradnje hidroelejtrana izbaci Lučica, Francišković tumači kao njihovu potvrdu da ta akumulacija odnosno brana nije važna za zaštitu od poplava.

izvor: nacional.hr

error: Content is protected !!