Hrvatska; Država želi zaštitu od poplava u slivu Kupe

, Vesti

Novim zakonom i projektom obrane od poplava štete bi trebale biti 85% manje.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja pokrenulo savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe. Izradi propisa pristupilo se s ciljem trajne zaštite građana i imovine od poplava u jednom od najkritičnijih područja u Republici Hrvatskoj, onom uz sliv rijeke Kupe, na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke te Zagrebačke županije, gdje je ugroženo oko 23.800 stanovnika. Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe obuhvaća gradnju nasipa i drugih zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na karlovačkom i sisačkom području te u Odranskom polju, kao i gradnju pregrade Brodarci s pratećim objektima i prokopa Korana s pratećim objektima. Najveći izazov u realizaciji ovog Projekta su izvlaštenja i otkupi za oko 15.000 čestica, od čega 11.000 u Karlovačkoj županiji, zbog kompleksnosti i dužine trajanja postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Nacrtom Prijedloga Zakona, a koji je od danas na e-Savjetovanju predlažu se pravila čime se priprema i provedba Projekta regulirala unutar hrvatskog zakonodavstva. Primjerice, za parcelaciju zemljišta neće biti nužna lokacijska dozvola nego parcelacijski elaborat usklađen s planovima prostornog uređenja lokalne ili županijske razine, postupak izvlaštenja moći će se pokrenuti bez lokacijske dozvole na temelju idejnog, odnosno glavnog projekta i sl.

Izvor: energetika-net

error: Content is protected !!