Hrvatska; HEP ulaže milijarde u obnovljive izvore energije

, Vesti

Do 2030. HEP će povećati udjele obnovljivaca s 35 na 50 %.

HEP je objavio da želi povećati proizvodnju iz obnovljivih izvora revitalizacijom, odnosno povećanjem snage i proizvodnje postojećih hidroelektrana, izgradnjom novih hidroelektrana te ulaganjima u ostale obnovljive izvore energije. Cilj je do 2030. godine povećati udjel obnovljivih izvora energije s 35 na 50 posto. U revitalizaciju hidroelektrana tvrtka planira uložiti ukupno oko 3,6 milijardi kuna, od čega je do danas uloženo oko 1,4 mlrd. kuna, dok će do završetka revitalizacije (2028.) uložiti još oko 2,2 mlrd. kuna. Tako će se stvoriti dodatnih 160 MW novih kapaciteta u hidroelektranama, što odgovara snazi jedne velike hidroelektrane koja bi bila šesta po veličini među postojećim hidroelektranama HEP-a. Uz to, u tijeku je natječaj za izgradnju Sunčane elektrane Cres, a pri kraju su pregovori o preuzimanju projekta u razvoju Sunčane elektrane Vis te još jedne sunčane elektrane i dva vjetroparka. Već iduće godine HEP će u sunčane i vjetroelektrane uložiti 600 milijuna kuna. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković pustio je u probni rad agregat B Hidroelektrane Ozalj 1, čime je obilježena 110. godišnjica rada te najstarije aktivne hidroelektrane u kontinentalnom dijelu Hrvatske i naglasio: „Investicije u proizvodnju električne energije u Hrvatskoj, izravno doprinose povećanju nacionalnog BDP-a. Čestitam HEP-u na investicijama u revitalizaciju hidroelektrana u što će u idućih 10 godina uložiti 2,2 milijarde kuna. Posebice su važna i ulaganja od 600 mil. kuna u 2019. godini u ostale obnovljive izvore energije, sunčane i vjetroelektrane u skladu s nacionalnim ciljevima smanjenja emisija CO2.“. Također, iduće godine završit će se projekti revitalizacija hidroelektrana Zakučac, Dubrovnik i Fužine, nastavit će se radovi na hidroelektranama Ozalj i Gojak te će započeti revitalizacija hidroelektrana Varaždin i Senj. „Uz revitalizaciju postojećih hidroelektrana, drugi je stup obnovljivog scenarija razvoja HEP-a izgradnja novih hidroelektrana, a treći izgradnja ostalih obnovljivih izvora. U tome smo ove godine napravili povijesni iskorak, preuzevši projekt Sunčane elektrane Cres, koju ćemo realizirati bez državnih poticaja. Za iduću godinu najavljujem pokretanje projekta Sunčane elektrane Vis te još nekoliko projekata sunčanih i vjetroelektrana, čija će realizacija označiti novu razvojnu fazu HEP-a“, izjavio je Frane Barbarić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d. Prva etapa revitalizacije HE Ozalj 1, u sklopu koje je zamijenjena sekundarna oprema i generator A, završena je početkom 2018. godine, dok će treća etapa revitalizacije, u sklopu koje će se provesti zamjena agregata C, završiti u 2019. godini. Ukupna vrijednost sve tri etape revitalizacije HE Ozalj 1 iznosi 60 mil. kuna i njenim završetkom ukupna snaga hidroelektrane povećat će se s 3,3 MW na 4 MW, što će omogućiti povećanje godišnje proizvodnje za jedan milijun kWh. Izvođač radova je konzorcij društava grupe Končar na čelu s tvrtkom Končar KET. Osim revitalizacije HE Ozalj, HEP na području Karlovačke županije kontinuirano provodi i druga značajna ulaganja. U tijeku je projekt revitalizacije HE Gojak vrijedan 96 mil. kuna, za koju vrijedi spomenuti da je u lipnju ove godine na krovu njene upravne zgradi u Ogulinu postavljena sunčana elektrana, jedna od četiri sunčane elektrane koje su ove godine instalirane na krovnim površinama zgrada u vlasništvu HEP-a. Kontinuirano se ulaže i u distribucijsku mrežu na području Karlovačke županije, gdje investicije HEP ODS-a na godišnjoj razini iznose više od 40 mil. kuna.

Izvor: energetika-net

error: Content is protected !!