Hrvatska: HEP zbog uglja za TE Plomin C siri lucnu koncesiju

, Investitori

HEP-u poskupjela koncesijska naknada za pretovar ugljena za TE Plomin

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjeni i dopuni odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro Industrijske luke Plomin za gospodarsko korištenje obale za prihvat ugljena i sustav rashladne vode. HEP-u je koncesija na luku produžena s 28 na 49 godina, povećan je i prostor pod koncesijom s obzirom na plan gradnje TE Plomin C, a znatno je uvećana i koncesijska naknada. Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju iznosi ukupno 99.645,00 m2, od čega je 46.572,00 m2 kopneni prostor, a 53.073,00 m2 morski akvatorij. Rekonstrukcija i izgradnja predmetnog pristana i sustava rashladne vode dio je opsežnog projekta rekonstrukcije termoelektrane Plomin – zamjena postojećeg bloka 1 s blokom C, u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta. Unutar samog koncesioniranog područja planirana je investicija u iznosu od 155 milijuna kuna stoga je prihvatljiv zahtjev podnositelja zahtjeva za produženjem roka trajanja koncesije s 28 godina na 49 godina. Predviđena je i promjena stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade. Stalni dio koncesijske naknade, umjesto dosadašnjih 1,75 kn iznosit će 4 kn po m2 lučkog područja, Promjenjivi dio koji se obračunava prema pretovarenoj toni tereta godišnje mijenja se te će umjesto 1,45 kn iznositi 4 kn što odgovara trenutnoj prosječnoj tržišnoj cijeni po pretovarenoj toni tereta. HEP je kao ovlaštenik koncesije dužan u roku 60 dana u korist države uplatiti 7,75 milijuna kuna, što je 5% od ukupne vrijednosti investsticije.

Izvor; energetika-net

error: Content is protected !!