Hrvatske vode ugrožene klimatskim promjenama

, Vesti

Promjene prisutne i tamo gdje ih do sada nije bilo.

Hrvatske vode obilježile su u petak 142. godinu organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj i Dan Hrvatskih voda. Generalni direktor Hrvatskih voda naglasio je da Hrvatske vode brinu o 32 tisuće vodotoka, održavanju 4100 km nasipa, više od stotinu akumulacija i retencija te veliki broj drugih vodnih građevina, a također da provode i radove održavanja melioracijske odvodnje sa 60 crpnih stanica i 30 tisuća km kanala u cilju omogućavanja stabilne poljoprivredne proizvodnje. “Brzina i prijetnja klimatskih promjena primjećuje se i na onim područjima koja su se do sada smatrala sigurnima i nisu bila ugrožena poplavama. Utvrđena dinamika klimatskih promjena zahtjeva brze odgovore. U suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te vodno komunalnih poduzeća i jedinica lokalne samouprave pripremamo brojne vodno komunalne projekte aglomeracija za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a uz značajnu potporu europskih sredstava. Istovremeno putem redovnog programa Hrvatskih voda potičemo razvoj vodoopskrbe i povećanje priključenosti stanovništva na više od 90 posto, osobito u manjim ruralnim područjima“, istaknuo je Đuroković. Hrvatske vode i resorno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te jedinice lokalne i regionalne samouprave kao i ostale zainteresirane strane zajedno brinu o tome da voda kao strateški nacionalni resurs bude zaštićena, prije svega kako bi zadovoljili vlastite visoke standarde, a potom i europske direktive koje su dio nacionalnog zakonodavstva. Dostizanje visokog europskog standarda omogućuju i EU fondovi jer nose čitav niz učinaka kako za lokalnu zajednicu tako i za čitav sustav od čega se posebno ističu EU projekti poboljšanja sustava vodoopskrbe i odvodnje kao i obrane od poplava na što se osvrnuo ministar Tomislav Ćorić koji kaže da nam je na raspolaganju 215 mil. kn iz EU fondova.

Izvor: energetika-net

error: Content is protected !!