Izgradnja mini elektrana

, Vesti

Studija o izgradnji budućih malih i mini hidroelektrana i njihovih brana u koritima rijeka na teritorijama zaštićenih prirodnih područja na Balkanu nastala je u okviru projekta “Plavo srce Evrope”. Predviđa se izgradnja oko 2 700 hidroelektrana u narednom periodu, a rijetke rijeke će ostati netaknute.
Studija se zasniva na integrativnoj studiji „Plavo srce Evrope” iz 2012. godine koja je uključivala detaljan popis postojećih i planiranih hidroelektrana i početni pregled zaštićenih područja a koja je potrebna za procjenu vrijednosti očuvanja balkanskih rijeka.
Izvještaj istražuje tačan položaj planiranih hidroelektrana u zaštićenim područjima. Studija obuhvata područja Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Bugarske, sjevernobalkanski prostor Grčke i evropski dio Turske.
U početku, postojeći podaci o zaštićenim područjima sistematski su ažurirani i kategorisani na osnovu različitih podataka koji su dobijeni iz evropskih izvora, od međunarodnih organizacija, iz regionalnih programa ili nacionalnih istraživanja. Srbija je imala jedno takvo istraživanje 2010. godine.
Poslije razmatranja sadržaja i strukture nekoliko setova podataka, nacionalni parkovi su obrađeni na osnovu nacionalnih i međunarodnih podataka. U većini slučajeva, različite međunarodne kategorije su zaštićena područja, prirodni rezervati ili nacionalni parkovi u skladu sa nacionalnim zakonom i mrežom Natura 2000.
Predviđeno je da bude izgrađeno oko 2 700 hidroelektrana u narednom periodu, a rijetke rijeke će ostati netaknute.
Od 1970 hidroelektrana koje su u aktuelnoj bazi podataka, 1640 su u fazi analiza i planiranja, 298 već je izgrađeno, a 32 su u izgradnji.
Činjenica je da mnoge rijeke, klisure i divni predjeli još nisu zaštićeni u centralnom dijelu Balkanskog poluostrva.
Na Balkanu zaštićena područja pokrivaju od 10 do 15 odsto ukupne površine. Čak 32 odsto novih projekata o hidrolektranama odnosi se na strogo zaštićena područja, a 17 odsto na druga zaštićena područja.

izvor: lat.rtrs.tv

error: Content is protected !!