Izmene Zakona o energetici – podsticaji za vlasnike mini-elektrana ostaju na snazi u Crnoj Gori

, Vesti

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog izmena i dopuna Zakona o energetici, kojim nije predviđeno ukidanje podsticaja za povlašćene proizvođače koji proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije (OIE). Više nevladinih organizacija, građana i političkih partija, kroz primedbe i komentare, tražilo je ukidanje podsticaja, koji se isplaćuju od 2014. godine.

Obrazlažući predlog Vlade, ministarka ekonomije Dragica Sekulić kazala je da je Zakon o energetici propisuje da je moguće davati podsticaje za izgradnju objekata za proizvodnju obnovljivih izvora energije.

„Kroz javnu raspravu smo dobijali predloge, ali nijedan novi objekat ne podrazumeva podsticajnu cenu. Imali smo tendere za solarnu elektranu, vetroelektranu i nijedan od tih ugovora ne podrazumeva podsticaje“, kazala je Sekulićeva nakon sednice Vlade i dodala da izvršna vlast u ovom mandatu nije izdala nijednu novu koncesiju, već da su koncesije bile u proceduri pre imenovanja sadašnje Vlade.

Povlašćenim proizvođačima po podsticajnoj ceni plaća se svaki proizvedeni kilovat-sat (kWh) i zagarantovan je otkup svakog proizvedenog kWh.

Predlogom izmena Zakona o energetici propisano je da povlašćeni proizvođač ima pravo na podsticajne mere koje važe u trenutku podnošenja zahteva za sticanje privremenog statusa povlašćenog proizvođača, zatim da povlašćeni proizvođač ima pravo prvenstva pri preuzimanju ukupno proizvedene električne energije u prenosni ili distributivni sistem, osim ako nije ugrožena sigurnost rada sistema, kao i da se plaćanje povlašćenom proizvođaču za proizvedenu energiju po podsticajnim cenama vrši za količinu električne energije izmerene na mestu priključenja proizvodnog objekta na sistem. Podsticaji se plaćaju preko računa za električnu energiju, a plaćaju ih Vlada, kroz akcize na ugalj, građani i firme. Do 300 utrošenih kWh električne energije plaća Vlada, a svaki kilovat-sat preko toga plaćaju građani i firme po ceni od blizu jedan cent.

Ministarka je rekla da se predlogom zakona privredi omogućava da lakše, brže i jeftinije dođe do priključka na elektroenergetsku mrežu, a domaćinstvima daje prilika da proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe.

„U saradnji s kolegama iz Ministarstva održivog razvoja i turizma kroz izmene Zakona o izgradnji objekata, a sada i kroz izmene Zakona o energetici, dajemo mogućnost da svako domaćinstvo u Crnoj Gori može na sopstvenom, ili krovu pomoćnog objekta, izgraditi foto-naponski sistem koji bi služio za proizvodnju električne energije koja bi podmirivala i njihove potrebe“, istakla je Sekulićeva.

Izvor: bankar.me

 

 

 

 

error: Content is protected !!