Izmijenjen Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH

, Vesti

Federalna vlada imenovat će stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije i koji će s konsultantom učestvovati u pregovorima s naftnim kompanijama.

To je propisano predloženim izmjenama Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, koje nakon današnjeg usvajanja u Domu naroda Parlamenta FBiH, a ranije u Predstavničkom domu, stupaju na snagu nakon objave u Službenim novinama FBiH.

Navedeno je kako je interes naftne kompanije da smanji finansijski rizik pri obavljanju istraživanja i razvojnih aktivnosti, a interes Vlade da ostvari najpovoljniju moguću kompenzaciju za svoje prirodne resurse bez žrtvovanja svoje okoline.

Novopredloženim izmjenama ostavljena je mogućnost Vladi da može, a nije obavezna, angažovati konsultanta.

Zakonom se pooštravaju i kaznene odredbe za nepoštivanje zakona i usaglašene su sa Zakonom o prekršajima.

izvor: klix.ba

error: Content is protected !!