Evropa: Kako EU banka podržava netransparentne investicione fondove sa sedištem u poreskim utočištima

, NVO

 

Novi izveštaj koji kritički analizira malo poznati deo rada Evropske investicione banke: njeno korišćenje privatnih investicionih fondova.

Izveštaj predstavlja niz statističkih podataka i činjenica o nedavnim investicionim fondovima od strane EIB u periodu 2011-2015. Glavni nalazi su da:

– EIB podržava privatne investicione fondove u poreskim utočištima i problematičnu jurisdikciju;

– Postoji sistematski nedostatak transparentnosti koji prati ovu vrstu poslovanja, i od strane EIB i od strane investicionog fonda;

– Slučajevi sukoba interesa i “pokretnih vrata” su veoma česti jer je nekoliko menadžera fondova ranije radilo za EIB ili za neku drugu međunarodnu finansijsku instituciju.

U tom kontekstu, u izveštaju se dalje osporava poslovni model na kojima se zasniva ova vrsta razvoja finansiranja.

U vreme kada se povećava pritisak javnosti na institucije EU da ozbiljno suzbije poreska utočišta, u izveštaju se poziva EU da se postara da njena finansijska institucija, EIB, okonča takvo poslovanje. Zaista, EIB i dalje sistematski ignoriše pozive od civilnog društva i Evropskog parlamenta da poveća transparentnost njenog poslovanja i da preduzme dalje korake za borbu protiv utaje i izbegavanja plaćanja poreza.

Izveštaj takođe predstavlja konkretne preporuke u vezi mera koje bi banka trebalo da sprovede kako bi ispunila svoju ulogu. Među njima, usvajanje punopravne Politike Odgovornog oporezivanja do kraja 2017. godine trebalo bi da radikalno ograniči svoju podršku klijentima koji posluju u poreskim utočištima i poboljša transparentnost i due diligence sproveden o svom radu preko finansijskih instrumenata.

Direktor Counter Balance –a, Ksavier Sol, objašnjava:

“Rezultati našeg istraživanja pokazuju da EIB posluje putem mračne i mutne prakse kreditiranja sa sumnjivom dodatnom vrednošću u smislu razvoja. Stoga, pozivamo Evropsku investicionu banku da popravi svoje poslovanje i uspostavi moratorijum na podršci investicionim fondovima pre nego što počne da se bavi i rešava strukturne probleme u vezi sa ovim poslovima. Kako su položaj i politička moć EIB značajno porasli u toku poslednjih deset godina, i rastuća odgovornost pada na ramena banke.”
Izvor: Counter-balance.org

error: Content is protected !!