KOSID osporava postupak otvaranja tendera za elektranu „Novo Kosovo“

, Vesti

Kosovski konzorcijum za održivi razvoj (KOSID) osporio je postupak otvaranja tendera za elektranu „Novo Kosovo“ sa samo jednim ponuđačem, na osnovu člana 32.4 kosovskog zakona o javnim nabavkama, prema kojem „Ako se tokom provođenje aktivnosti nabavke, prime manje od dva odgovarajuća ponuđača; ugovorni organ će otkazati aktivnosti nabavke. “S obzirom na to da se za elektranu” Novo Kosovo “prijavio samo jedan ponuđač (Contour Global), ovaj postupak je direktno u suprotnosti sa zakonom.

Treba imati na umu da su od početka procesa ovaj projekat pratili netransparentni postupci i neopravdana količina novca utrošena za tehničku pomoć. Štaviše, celokupni proces donošenja odluka o ovom projektu sa značajnim finansijskim i ekološkim uticajem događa se na kraju godine i tokom institucionalnog prelaznog razdoblja.

Vlada Kosova sledi dvostruke standarde u odnosu na otvaranje ponuda za privatizaciju javnih preduzeća. Dok je za otvaranje ponuda za poštu i telekomunikacije Kosova prošle godine, Vlada pozvala medije i druge zainteresovane da učestvuju u otvaranju ponuda, otvaranje ponuda za projekat „Novo Kosovo“ održano je u tajnosti.

Nadalje, zabrinuti smo zbog političke intervencije bivšeg premijera Kosova, trenutno ministra spoljnih poslova, Hashima Thaçija, u ovom projektu, pre nego što konačni odluku donese Upravni odbor projekta (PSC). Putem objave na Facebooku Thaçi je objavio da će ta odluka biti “najozbiljnija odluka koja će dovesti do ekonomskog razvoja i stvaranja novih radnih mesta”.

Projekt „Novo Kosovo“ nije jedini projekat koji krši standarde privatizacije i ulaganja na Kosovu, ali, s obzirom na njegovu osetljivost i uticaj na zdravlje i okolinu, projekat „Novo Kosovo“ se ne bi trebao tretirati kao prethodni projekti.

Ako se standardi postupka ne poštuju i ako se zakonski prekršaji dogode i pre dodele tendera, kako možemo očekivati ​​da će eventualno pobedničko preduzeće poštivati ​​standarde izgradnje i rada ?!

Dakle, KOSID zahteva da Upravni odbor projekta (PSC) elektrane „Novo Kosovo“ otkaže postupak tendera za ovaj projekat i ne nastavi dalje kršenje zakona koji su na snazi ​​u Republici Kosovo.

Izvor: baankwatch.org

error: Content is protected !!