Makedonija: Borov dol je izgubio sudski spor zbog klevete da je „rudnik smrti“

, Vesti

U sudskom postupku koji je pokrenuo Borov Dol DOOEL Radoviš zbgo klevete, doneta je odluka u korist političke partije DOM. U pismenom obrazloženju, Osnovni sud u Skoplju navodi da je žalba odbijena kao neosnovana.

Kako je saopštio DOM, sud je ocenio da nije bilo klevete u prenošenju javno dostupnih informacija, niti namere da se povredi čast i ugled tužioca. Pored toga, sud naglašava slobodu izražavanja, zaštićenu Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

DOM ocenjuje da je pravda pobedila i da ovaj slučaj predstavlja još jednu pobedu u malobrojnim ekološkim slučajevima u Makedoniji. „Svi treba da shvatimo da su ekološke borbe iskrene i u interesu svih građana i životne sredine. Umesto preko suda, različiti, pa i suprostavljeni subjekti, treba javno da razgovaraju o tome kako da zaštite prirodu.“

Pravedna presuda u ovom sporu takođe je dala doprinos povećanju poverenja u pravosuđe.

„DOM obaveštava javnost da se sprema otvaranje novog rudnika smrti Borov dol, između Štipa, Radoviša i Konče, koji bi trebao da bude još jedan otvoreni kop za rudu bakra, koja bi se lužila sumpornom kiselinom u otvorenom bazenu na planini. Ovo će se potkrepiti lažnom studijom o proceni uticaja na životnu sredinu.“

Ovom izjavom je prošle godine izašla pred medije predsednica stranke Ljiljana Popovska. Odgovorni u rudniku ocenili su ovu izjavu kao neargumentovanu, neetičnu, neodgovornu, izmišljenu informaciju bez presedana, koju može dati samo osoba koja nema nikakvo znanje o jedno tako bitnoj grani industrije kao što je rudarstvo.

„U nastupu Popovske iznete su tvrdnje pune uvrede i kleveta na račun pravnog lica Borov dol Radoviš i njegovim organima upravljanja. Zbog toga smo poslali pismo Popovskoj, tražeći izvinjenje i demanti, ali ona nije želela da primi pismo, koje je poštom vraćeno nazad. Od Popovske smo tražili da se u roku od 24 časa, na pres konferenciji, izvini i javno povuče uvredljivu i klevetničku izjavu, ali ona to nije uradila u predviđenom roku. Nismo imali drugi način da zaštitimo naš ugled koji u nacionalnoj ekonomiji gradimo 13 godina, od kako je kompanija Solvej ponovo pokrenula rudnik Bučim, pa smo našoj advokatskoj kancelariji dali nalog da pripremi tužbu protiv nje. Sada će morati na sudu da dokaže istinitost svoje izjave“, rekao je tadašnji direktor Nikolajčo Nikolov.

On je objasnio da je koncesija za detaljna geološka istraživanja lokaliteta Borov dol odobrena pre nekoliko godina, da je izrađen elaborat o rudnim rezervama i nakon dostavljanja drugih potrebnih dokumenata, dobijena je dozvola za eksploataciju.

Budući da se radi o malom rudnom telu od oko 40 miliona tona sulfidne rude koja se obrađuje putem flotacije, a ne luženjem kao što tvrdi Popovska, ista će se prenositi transportnom trakom  do rudnika Bučim, gde će se obrađivati. Rudnik će raditi do 2032. godine, a uz moguće širenje Borvog dola i do 2042. godine.

Borov dol udaljen je od rudnika Bučim samo osam kilometara.

Izvor: faktor.mk

error: Content is protected !!