Mere zadržavanja vode, rešenja zasnovana na prirodi i mere promene namene zemljišta nude višestruke koristi

, Vesti

Izveštaj EEA „Pokretači i pritisci koji proizilaze iz odabranih ključnih izazova upravljanja vodama – Evropski pregled“ pokazuje da je već na raspolaganju širok spektar mera za poboljšanje stanja evropskih vodnih tela. Mere zadržavanja vode, rešenja zasnovana na prirodi i mere promene namene zemljišta nude višestruke koristi.

Sveukupno, bolja i koherentnija primena postojećeg zakonodavstva – uključujući Direktivu o prečišćavanju gradskih otpadnih voda, Direktivu o poplavama i Okvirnu direktivu o vodama – smanjila bi ključne pritiske na vodu. Štaviše, svi sektori koji koriste vodu, kao što su poljoprivreda, energija, rudarstvo, akvakultura i plovidba, trebalo bi da usvoje prakse upravljanja koje vodene ekosisteme mogu održati zdravim i otpornim, navodi se u izveštaju EEA. To uključuje programe uzgoja koji smanjuju upotrebu pesticida, hidroenergiju koja osigurava prolaz ribama, stroge standarde goriva za plovidbu i očuvanje obala reka.

Trenutno, ključni problemi uključuju zagađenje iz gradskih i industrijskih otpadnih voda, difuzno zagađenje iz poljoprivrede i zagađenje iz rudarstva i stanova koji nisu povezani sa kanalizacionim sistemom. Sveukupno, 22 % evropskih površinskih vodnih tela i 28 % podzemnih voda značajno je pogođeno difuznim zagađenjem iz poljoprivrede, hranljivim materijama i pesticidima. Taloženje zagađivača vazduha, posebno žive, dovodi do lošeg hemijskog stanja vodenih tela Evrope.

Štaviše, oko 34 % površinskih vodnih tela značajno je pod uticajem strukturnih promena, povezanih, na primer, sa stabilizacijom rečnog kanala, skladištenjem vode, hidroenergijom, zaštitom od poplava ili navodnjavanjem. Strukturne promene utiču na tok reke i tok, što može imati veliki uticaj na biodiverzitet reka i plavnih područja. Mnoge strukture su različite vrste barijera, ali za oko 40 % zahvaćenih vodnih tijela svrha prepreka je nejasna, napominje se u izveštaju EEA.

Manji, ali i dalje važni pritisci uključuju akvakulturu i invazivne strane vrste. Nedostatak vode i događaji suše sve su veći problem u mnogim područjima Evrope, trajno i sezonski, upozorava se u izveštaju. Oko 6 % evropskih površinskih vodnih tela i 17 % podzemnih voda značajno je pogođeno zahvatanjem vode, uglavnom povezanom sa poljoprivredom, javnim vodosnabdijevanjem i industrijom.

Izvor:eea.europa.com

error: Content is protected !!