Milionska donacija EU za zaštitu mora od zagađenja i poboljšanje sigurnosti

, Vesti

U Baru je u srijedu predstavljena oprema za zaštitu mora od zagađenja i poboljšanje sigurnosti pomorske i unutrašnje plovidbe, vrijedna gotovo milion eura, koju je Evropska unija obezbijedila Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) Crne Gore.

Na sidrištu Mornarice Vojske Crne Gore predstavljen je dio donirane opreme među kojima su i tri specijalna skutera i oprema za traganje i spašavanje na moru, brzi čamci, 1.000 metara zaštitne brane za otvoreno more, koturovi, dizel generatori, skimeri, setovi opreme za čišćenje obale, dvije profesionalne protiv-požarne pumpe…

U sklopu ovog projekta, realizovane su i jednako vrijedne obuke i treninzi ljudi koji rukuju i koriste ovu opremu.

Prezentaciji dijela opreme, pored gostiju, prisustvovali su šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Kristina Oana Popa, ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević.

V. d. direktorice UPSUL Ivana Martinić kazala je da, nakon uspješno relizovanog projekta IPA I, UPSUL učestvuje i kao krajnji korisnik u IPA II programu iz 2017.godine kojim je za sada, Crna Gora dobila značajnu donaciju od strane EU koristeći predpristupna finansijska sredstva u vrijednosti od preko milion eura.

Danas, na sidrištu Mornarice Crne Gore vidimo samo dio donirane opreme od strane EU i realizaciju prve faze projekta IPA2017, a koja se sastoji od 1000 metara zaštitne brane za otvoreno more, koturova, dizel generatora, skimera, setova opreme za čišćenje obale, 2000 metara upijajućih brana i 2000 kg raznih absorbenata za prikupljanja zauljanih materija na moru.

Ovdje spadaju i dvije profesionalne protiv-požarne pumpe koje su nabavljene u skladu sa procjenom rizika iz prethodnih godina, namjenjene za gašenje požara na plovnim objekatima, i smještene su jedna ovdje u Baru, a druga u Bokokotorskom zalivu.

Posebnu pažnu zavrjeđuje i donacija tri specijalna skutera i opreme za traganje i spašavanje na moru koja će biti raspoređeni duž crnogorske obale tokom predstojeće turističke sezone, kao i brzih čamaca namjenjenih Inspekciji pomorske plovidbe, radi efikasnijeg vršenja inspekcijskog nadzora svih plovnih objekata na moru-navela je Martinić.

Ona je istakla da se ovaj projekat sastoji od tri komponente.

Prva komponenta je nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata za otvoreno more, koja ima za cilj jačanje spremnosti i efikasnosti reagovania na morskom području van luka i marina i ova faza je uspješno završena.

Drugu komponentu predstavlja II faza VTMIS i ima za cilj da unaprijedi Sistem za nadzor i praćenje pomorskog saobraćaja uspostavljen 2015. zahvaljujući sredstvima iz IPA 2011 fondova.

Tada je Uprava dobila vrijednu opremu, koja funkcioniše po svim međunarodnim i EU standardima i koju koriste i druge institucije u Crnoj Gori koje imaju nadležnosti na moru- objasnila je Martinić.

On aje dodala da su zahvaljujući ovoj opremi spašeni mnogi životi na moru, spriječena zagađenja, a takođe i mnoge nelegalne aktivnosti poput krijumčarenja narkotika i ilegalnih migracija.

Realizacijom Druge faze planirano je da se na postojećim senzorskim lokacijama (Obosnik, Crni Rt i Mavrijan) grade nedostajući senzori kao kamere, i da se na području Boke Kotorske, Skadarskog jezera i rijeke Bojane postave nove senzorske lokacije, kako bi se i ovo područje pokrilo radarima, kamerama, VHF i AIS primopredajnicima.

Relizacija ove komponente je u toku i očekujemo da će do kraja ove godine biti završena njena implementacija. Treća komponenta ovog projekta je implementacija Jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora – NMSW-pojasnila je.

Martinić je iskazala posebnu zahvalnost Delegaciji EU na vrijednoj donaciji opreme za zaštitu mora od zagađenja, kao i svim učesnicima u projektu na uspješno sprovedenom tenderskom postupku, koji su uložili maksimalne napore da Crna Gora danas bude spremnija u odgovoru na potencijalne ekološke incidente na moru.

Šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Kristina Oana Popa kazala je da je zajednički interes EU i Crne Gore da se identifikuju i rješavaju izazovi vezani za zaštitu životne sredine, kao i sigurnost i bezbjednost na moru. Ova nova oprema dopuna je opreme koju smo Crnoj Gori obezbjedili još 2013. godine, a koja se još uvijek koristi.

Radi se o opremi vrijednoj gotovo milion eura, a koja će pomoći Crnoj Gori da na bolji način zaštiti životnu sredinu u pomorskoj oblasti i efikasno reaguje na situacije zagađenja.

Na ovaj način će se takođe pomoći u reakciji na potencijalno opasne situacije na moru, čime će se unaprijediti kapaciteti za zaštitu i spašavanje Crne Gore. To je posebno važno u kontekstu migrantske krize-kazala je. Popa je istakla da je sada važno nastaviti rad u izradi politika u oblasti pomorske bezbjednosti.

Prevencija je osnov zaštite. Viši stepen pripremljenosti, sposobnosti za predviđanje i reakciju, može se ostvariti ako svi subjekti sarađuju na razvoju mjera predostrožnosti zajedničkim procedurama za upravljanje rizikom, te zajedničkim planovima za vanredne situacije. Jadransko more predstavlja dragocjen izvor rasta i prosperiteta.

EU nastaviće da podržava rad na zaštiti mora i jačanju pomorske bezbjednosti, a sve u korist građana, preduzeća i eko-sistema, kako u Crnoj Gori, tako i u EU-podvukla je Popa.

Ministar Ibrahimović kazao je da je ovo veoma vrijedan projekat i još jedan dokaz dobre saradnje MKI , odnosno države Crne Gore sa Evropskom komisijom. Dobili smo vrijedan grant od 30 miliona za prebrođenje energetske krize, kroz koji je direktne benefite osjetilo preko 50.000 porodica.

Takođe, prije sedam mjeseci dobili smo bespovratni kredit od šest miliona eura, koji ima za cilj ažuriranje projektne dokumentacije, kako bismo nakon toga bili spremni da krenemo u proceduru izgradnje druge dionice auto-puta.

Dakle, jačamo saobraćaj i unaprjeđujemo kvalitet saobraćaja, ali nas, da ne budem pogrešno shvaćen, interesuje i željeznički i pomorski saobraćaj.

Već smo aplicirali za bespovratni grant od 65 miliona eura i juče sam snažno ohrabren od uvažene ambasadorke i njenih saradnika, sa kojima smo imali vrlo sadržajan razgovor na temu željeznice Crne Gore i posebno pruge Bar – Vrbnica.

Nismo zaboravili ni unaprjeđenje pomorskog saobraćaja, zelenu agendu, ovo je danas još jedan korak koji to dokazuje, i čestitam timu koji je doprinio realizaciji ove donacije-naveo je Ibrahimović.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević istakao je da je ovo samo još jedna potvrda da institucije sa teritorije barske opštine i organizacije koriste sve benefite predpristupnog statusa koji Crna Gora ima. Posebno ga, kako je naveo, raduje činjenica što će se u Baru obilježiti Dan Evrope.

Bićemo u prilici i da sve ove projekte koji se uspješno realizuju, prezentujemo i da pokažemo maksimalnu posvećenost svih institucija, ne samo opštinske administracije predpristupnim fondovima i da zapokažemo da smo zaista prepoznati kao primjer dobre prakse-kazao je Raičević istakavšii da UPSUL u kontinuitetu koristi sve benefite i izrazio nadu da će jednako uspješno nastaviti sa realizacijom istih i sličnih projekata koji za cilj imaju da poboljšaju i bezbjednost same plovidbe, ali i da spriječe devastaciju, odnosno zagađenje mora.

 

Izvor: ekapija

error: Content is protected !!