Mineco podneo krivičnu tužbu protiv fondacije Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)

, Investitori

Britanska kompanija Mineco Limited podnela je krivičnu tužbu protiv autora i odgovornog urednika Fondacije Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) zboguvrede i narušavanja poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti kompanije, zbog kontinuirane negativne kampanje koja se vodi protiv  Mineca

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije je u tri navrata na svom sajtu objavio tekstove koji se odnose na kompaniju Mineco i njene predstavnike: najpre u julu pretprošle godine – dva teksta veoma bombastičnih (senzacionalističkih) naslova, a zatim u novembru 2014. godine u saradnji sa BIRN Srbija objavio je tekst čiji sejedan deo odnosi na nas, a linkovan je za prethodna dva. 

Mineco je, zbog kontinuiranih napisa, kojima se narušava ugled kompanije, najpre podneo Žalbu medijskom samoregulatornom telu Savetu za štampu. Kako članovi Komisije za žalbe tog tela u jednom delu nisu mogli da usaglase stavove i donesu odluku (kojapo rečima Saveta, i inače nema obavezujući karakter) Mineco je, nakon što je iscrpeo sva legitimna vansudska sredstva, podneo krivičnu tužbu protiv fondacije CINS. U cilju zaštite reputacije i poslovnih interesa Mineco je najavio pokretanje krivičnih tužbi protiv svakoga ko učestvuje u kontinuiranoj negativnoj medijskoj kampanji.

U spornim tekstovima Mineco se proglašava odgovornim za loše privatizacije u Srbiji u kojima kompanija nije učestvovala, a pojedine predstavnike Mineca CINS proglašava krivim u postupcima koji su bili tek u fazi istrage, odnosno vrši pritisak na rad pravosudnih organa.

Posledice ovakvog postupanja i izveštavanja CINS-a osećamo ne samo u Srbiji, već u svim zemljama u kojima Mineco poslujeŽao nam je što je do ovoga došlo, ali zbog svega navedenog, bili smo prinuđeni da podnesemo krivičnu prijavu protiv CINS-a kako bismo se zaštitili. Takođe ćemo se braniti svim pravnim sredstvima od svakog ko bude učestvovao u negativnoj kampanji protiv nas” – izjavio je Bojan Popović, direktor Mineco Limited.

Mineco razume interes javnosti i uvažava ulogu istraživačkog novinarstva, ali uz potpuno i tačno informisanje koje naročito vodi računa o poštovanju ljudskih prava i sloboda i koje se oslanja na jasno definisane standarde novinarske profesije.

Britanska kompanija Mineco Limited je deo Mineco Grupe, čije su osnovne delatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja. Sa svojim partnerima Mineco upravlja rudnicima olova i cinka u Srbiji: ’Rudnik’ kod Gornjeg Milanovca i ’Veliki Majdan’ kod Ljubovije, kao i ‘Gross’ (Sase) u BiH. Do sada je u rudarske projekte uloženo preko 30 miliona evra a planirana dalja ulaganja su usmerena na pripremu i otvaranje rudnika Ceruzita kod Olova (BiH), rudnika olova i cinka kod Bosilegrada, i u druge istraživačke projekte. Takođe, Mineco od 2011. godine predviđa investiranje u oblast obnovljivih izvora energije na prostoru Balkana, a pre svega u projekte izgradnje mini hidroelektrana (MHE) zbog velikog hidropotencijala malih vodotokova u ovom regionu, ali i stečenih stručnih kapaciteta unutar našeg sistema. Mineco, samostalno ili sa svojim partnerima, u Srbiji zapošljava oko 800 ljudi, a u Regionu oko 1400.

error: Content is protected !!