Srbija: Modernizacija i usaglašavanje rada termoenergetskih postrojenja u TE “Kostolac” sa zahtevima životne sredine

, Vesti

Proces usaglašavanja domaćeg zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine sa propisima koji u ovoj oblasti važe u EU i primena protokola iz Kjotoa spadaju među najvažnije državne ciljeve. Zbog toga je obaveza EPS-a da rad svojih postrojenja uskladi sa odredbama zakona o zaštiti životne sredine koje propisuje međunarodna zajednica.

Termoenergetska postrojenja su najveći emiteri štetnih gasova. Usaglašavanjem lokalne regulative, sa onom koje važi u EU, ovoj se delatnosti nalaže kompleksan, celovit i svobuhvatni pristup zaštiti životne sredine.

Termoenergetska postrojenja u Kostolcu čine termoelektrane “Kostolac A” i “Kostolac B”. Pored proizvodnje električne energije, ove dve termoelektrane proizvode i toplotnu energiju za grejanje građana Požarevca, Kostolca i okolnih naselja. Pridržavajući se normi propisanih u EU, završeno je, ili započeto, niz projekata koji značajno unapređuju zaštitu životne sredine.

Među tim projektima svakako su najznačajniji modernizacija elektrofilterskih postrojenja, izgradnja novog postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova, modernizacija sistema transporta i odlaganja pepela i šljake i uvođenje kontiunalnog nadzora emisije štetnih materija.

Modernizacijom elektrofilterskih postrojenja teremoelektrane “Kostolac A”, koja se nalazi u samom gradu, emisija praškastih materijala smanjena je za čak 54 odsto tako da je zagađenje sada svedeno na nivo evropskog standarda od 50 miligrama po metru kubnom. Istovremeno završena je i rekontsrukcija elektrofilterskog postrojenja u TE “Kostolac B” čime je i njegov rad usklađen sa propisima koji važe u zemljama članicama EU.

Da bi emisija sumpornih oksida smanjena na nivo koji je dozvoljen propisima EU, u TE “Kostolac B” planirana je izgradnja novog postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova.

Modrenizacija i uvođenje nove tehnologije transporta i odlaganja doprineće smanjenju raznošanje papela ali i znatnom smanjenju zagađenja podzemnih voda.

error: Content is protected !!