FBiH: Na rijeci Tribiji kod Vareša gradit će se mini hidrocentrala

, Vesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o dodjela koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE Tribija, koja će se graditi na rijeci Tribiji na području općine Vareš.

Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina privrednom društvu Energonova Sarajevo, a instalirana snaga MHE Tribija iznosi 961 kW.

Prema dogovorenim uvjetima koncesionar je dužan uplatiti jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 85.000 KM i tekuću koncesionu naknadu u iznosu 10 posto od ukupnog prihoda za svaki mjesec tokom eksploatacije.

Vlada ZDK je zadužila Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u svojstvu koncesora zaključi ugovor o koncesiji s odabranim koncesionarom, privrednim društvom Energonova Sarajevo, kojim će se urediti međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti.

izvor: klix.ba

error: Content is protected !!