Nacionalni plan Srbije za smanjenje štetnih emisija iz starih postrojenja

, Vesti

Dokument – Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje (NERP) – je objavljen u Službenom glasniku. U pitanju je rekonstrukcija i modernizacija postrojenja čija je ukupna ulazna instalisana toplotna snaga jednaka 50 MW ili veća i koja poseduju upotrebnu dozvolu izdatu pre 1. jula 1992. godine, a u nedostatku upotrebne, građevinsku dozvolu, ili koja su puštena u rad pre 1. jula 1992. godine.

Među postrojenjima koja će biti obuhvaćena radovima su Termoelektrana Nikola Tesla A (A1-A3, A4-A6) i B (B1-B2), Termoelektrana Kostolac A1, A2 i B1-B2, zatim, Termoelektrana – toplana Novi Sad, Toplana Vreoci Kolubara Prerada, NIS a.d. Energana Novi Sad, NIS a.d. Atmosferska destilacija II i NIS a.d. Energana Pančevo.

Na nekim postrojenjima biće urađeno odsumporavanje dimnih gasova, na nekima će se raditi na smanjenju oksida azota, negde će biti odrađena rekonstrukcija elektrofilterskih postrojenja…

Trenutno stanje starih velikih postrojenja za sagorevanje i ograničena finansijska sredstva domaćeg energetskog sektora ne dozvoljavaju Srbiji da ispuni zahteve LCP direktive do propisanog roka (31. decembar 2017. godine).

Kako se navodi u dokumentu, Srbija se opredelila za primenu NERP-a, imajući u vidu da do 1. januara 2018. godine vremenski nije bilo moguće realizovati investicije neophodne da se obezbedi primena graničnih vrednosti emisija u skladu sa LCP direktivom.

Cilj NERP-a je da se smanje ukupne godišnje emisije sumpor dioksida (SO2), oksida azota (NOx) i praškastih materija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje obuhvaćenih NERP-om, kako bi se najkasnije do 1. januara 2028. godine dostigle granične vrednosti emisija koje su propisane Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta od 24. novembra 2010. godine o industrijskim emisijama (IED).

Izvor: rtv.rs

error: Content is protected !!